Отстъпки и предметни награди, ако платиш данъци предсрочно в Елена

Кметът Дилян Млъзев отново пръв издължи налозите си за 2020 г.

 

От понеделник стартира плащането на местните данъци и такси в Община Елена. Според сроковете, определени в ЗМДТ, плащането става на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври. Предплатилите до 30 април за цялата 2020 година данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства ползват отстъпка в размер на 5%.

Кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев отново бе първият данъкоплатец за 2020 година.

Тази година Община Елена организира томбола, за да стимулира хората да се възползват от възможността за плащане на данъците с 5% отстъпка, както и редовните данъкоплатци за минали години. Ще бъдат раздадени 18 предметни награди, като разпределението ще става чрез жребий.

Право на участие в томболата имат граждани и фирми, заплатили в срок до 30 април местните налози за тази година и нямат просрочени задължения към Община Елена от минали години.

Лицата, платили данъците на място в Общината, попълват талон, който пускат в подготвена за целта запечатана кутия. Образец на талона е публикуван в сайта на Общината и може да се изпрати по интернет, попълнен от данъкоплатеца, за да участва в разпределението на наградите. Печелившите талони ще се изтеглят на 15.05.2020 г. в Община Елена от комисия в присъствието на нотариус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *