Какво се крие зад наглед рекордния бюджет от 12,2 млн. лв.?

Държавата дава 61 700 лв. повече, само за минимална работна заплата в община Полски Тръмбеш са нужни… 110 000 лв.

 

Предложението за бюджет на община Полски Тръмбеш за 2020 година е в размер на 12 215 000 лева. Това са средствата за издръжка на всички мероприятия, дейности и предприятия в общината. В този бюджет не влизат средствата по проекти, свързани с финансиране по оперативни програми. За сравнение първоначалният бюджет на общината за 2019 година бе в размер на 10 900 000 лева, а за 2018 година бе в размер на 9 900 000 лева. Разпределението на бюджета за тази година е следното – разходи за държавни дейности – 6 809 959 лева, разходи за местни дейности – 5 408 041 лева.

Финансирането на разходите по бюджета се извършва в следната макрорамка – обща субсидия от централния бюджет за издръжка на делегираните държавни дейности в размер на 6 011 000 лева, обща изравнителна субсидия от централния бюджет за издръжка н местните дейности, включително и капиталови разходи – 1 672 200 лв. Собствените приходи на общината са 3 326 126 лв., като преходният остатък по бюджета е 1 623 000 лева.

Особено важна за общините е изравнителната субсидия, защото тя се използва за издръжка за така наречените местни дейности. Това са дейностите, които пряко засягат населението на общината и са най-видими – улично осветление, ремонт и поддръжка на общинската собственост, включително улици, тротоари, зелени площи, общински сгради, заплати на персонала в общинските дейности, сметосъбиране и така нататък. Тези дейности се издържат от общинските данъци и такси, от приходите от общинска собственост и от общата изравнителна субсидия от централния бюджет, която се определя от формула, отчитаща няколко показателя.

„Трайният и некоректен подход от страна на държавното управление вече 10 години към общините е, че увеличението на тази субсидия по никакъв начин не отчита инфлационните процеси и допълнителните ангажименти, които държавата вменява на общините. Така например увеличението на тази субсидия за община П. Тръмбеш за 2020-а спрямо 2019 година е в размер на 61 700 лева. Само за увеличаването на минималната работна заплата необходимите допълнителни средства за местни дейности за общината са в размер на 110 000 лева. От увеличаване таксата на тон отпадък за тази година по закона за управление на отпадъците, които общините са длъжни да превеждат по специални сметки в РИОСВ, за набиране на средства за строеж на нови клетки за отпадъци към регионалните депа са необходими допълнителни 60 000 лева. Можем да продължим списъка и с други примери…”, коментира числата кметът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров, който поради тази причини не говори за „рекорден бюджет” въпреки разликата с предходни години.

Така на практика излиза, че държавата провежда своя политика с финансов ресурс на общините, защото единственият начин да се набавят допълнителните средства е с увеличаване на местните данъци и такси. Тъжното е, че това няма да доведе до повишаване на нивото на предлаганите услуги и дейности, а гражданите още веднъж ще платят за политиките на правителството през общинския бюджет.

Така излиза, че макар и рекорден като обща сума, бюджетът на община П. Тръмбеш за 2020 година няма да доведе до допълнителни възможности. Важно също е, че за поредна година общината приключва бюджетната година без просрочени задължения и неразплатени разходи, а издръжката на местните дейности е от собствени средства, за да има добри и качествени услуги за хората. Реално държавата уж прави все повече промени, но за сметка на общината, защото субсидии не дава. Това става тихомълком и хората не го разбират. В същото време налива пари на любими общини, пак без обяснение, и дели гражданите на „наши„ и „ваши”. Впрочем на публичното обсъждане на общинския бюджет миналата седмица са били само няколко съветници и специалисти, които работят по него. Гражданите не разбират от числа, но знаят шумните обещания на държавата, която се грижи за тях.

Всъщност тази година Община Полски Тръмбеш ще управлява спечелени проекти за 2,5 млн. лв. Инвестиционната й програма е за 1,5 млн. лв. Ако към общата рамка на новия бюджет се сложат и тези две числа, той става още по-голям на хартия…

Нели СУКОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *