Приемат заявления за отпускане на безплатни винетки за хора с увреждания

В ОБЛАСТНАТА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ Е В ХОД ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТКИ ЗА ИНВАЛИДИ. Право на стикерите имат лицата с 50 и над 50 процента намалена трудоспособност за един лек автомобил, който е тяхна собственост или съпружеска имуществена общност. Винетка се полага и за родителите, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до навършване на средно образование, но не по-късно от 20 години.

Кандидатстването става чрез заявление-декларация по образец. Документите се подават по настоящ адрес – лично, писмено или по електронен път с електронен подпис. Това може да се случи и с помощта на упълномощено лице с нотариално заверен подпис.

Към заявлението не е необходимо да се добавя решение на ТЕЛК и копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“. Достоверността на данните се проверява по служебен път.

Документите се обработват от служителите на дирекцията за срок от 7 дни, а когато са констатирани пропуски, заявителите имат три дни за отстраняването им.

Валидността на винетките е една година от датата на издаване.

От 1 декември 2019 до 29 януари 2020 година на територията на областта са отпуснати 4335 стикера.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *