133 четения

Кметът на община Елена – инж. Дилян Млъзев гост-лектор на обучение за новоизбрани кметове, организирано от НСОРБ

Специфичните умения и познания в областта на градското планиране, комуналното обслужване, благоустройството, образованието, културата и специфичните проблеми на местните жители – у нас всички тези компетенции се изисква да бъдат овладени и прилагани в рамките на мандата от всеки кмет, сподели със своите колеги кметът на Община Елена – инж. Дилян Млъзев, който записва в своя професионален актив четвърти управленски мандат и е лектор в организираното от НСОРБ обучение за новоизбраните кметове. Той даде пример на своите колеги с ясната деморкация между политическото оперативното управление на местно ниво с пример от САЩ. Там управлението и развитието на градовете е поверено в ръцете на професионални мениджъри – „сити мениджър”, а кметът е политическата и представителна личност. У нас задълженията, възлагани на кметовете само по силата на действащото законодателство са над 800. Само през последната година кметовете бяха натоварени с контрола по спазването на Закона за авторското и сродните му права от собствениците на заведения за хранене и развлечения, с контрола за качеството на въздуха и за незаконните сметища. Колкото и парадоксално да звучи, кметът има отговорности по ползването на лечебните растения, чистотата на почвите и др., макар, че контролните функции в повечето случаи не са съпроводени със съответните правомощия. Като трайна тенденция кметовете отбелязват и практиката правомощия да бъдат прехвърляни на местната власт без нужното финансово и ресурсно обезпечаване. Този проблем ще остане във фокуса на внимание на НСОРБ в започналия вече бюджетен процес за новия Закон за държавния бюджет 2021 г.

„Успешни сме само тогава, когато не се опитваме да се конфронтираме, а тогава, когато мотивираме компетентно своите възражения и търсим успешния път на преговорите с централната власт до постигане на разумни решения” – подчерта инж. Дилян Млъзев.

198 са преизбраните кметове в мандат 2019 – 2023 г., 68 са кметовете, които влизат в местната власт за първи път. В по-голяма част от общинските съвети в страната е налице по-голяма фрагментираност, която е гаранция, че търсенето на диалог ще бъде най-важният механизъм за управлението на местно ниво. Повече от 30% от новоизбраните кметове и общински съветници са млади, съгласно критериите на ЕК – на възраст под 39 години.

Местното икономическо развитие е водещия приоритет за общините в новия мандат. Значителна част от промените в действащото законодателство, създаващи условия общините да създадат свой пакет от мерки за насърчаване на инвестиционния процес: съкратени срокове за административно обслужване, индивидуално преференциално обслужване, специален ред за предоставяне на общински имоти и др. Все още, обаче, практиката по прилагането изправя местните администрации пред съществени трудности, споделят кметовете. Като един от най-осезателно очертаващите се проблеми в процеса на привличане на инвеститори е невъзможността на много от общините да обезпечат нужните на бизнеса квалифицирани специалисти, подчерта кметът на община Елена, който е един от лекторите в организираното от НСОРБ обучение за новоизбрани кметове и общински съветници.

Проблемите с управлението на водите и прехвърлянето на собствеността на язовирите е сред актуалните, пред които се изправят кметовете. Председателят на НСОРБ Даниел Панов обърна внимание на своите колеги на ефективната работа на УС на Сдружението по конкретни общински казуси. По редица въпроси, провокирани от практиката на общините, членовете на УС на НСОРБ се ангажират и лично за разговори с отговорните министри. Практиката за работа в контактни групи между НСОРБ и компетентните институции ще бъде развита и в новия мандат, увери той.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!