235 четения

Факултетът по изобразителни изкуства разкрива специалност „Визуални изследвания“

СПЕЦИАЛНОСТ „ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ РАЗКРИВА ОТ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“. Новата програма е разработена от преподавателите във Факултета по изобразителни изкуства и тези, които я изберат, ще завършват като бакалаври. „Има възможност и за магистратура, но студентите трябва да са завършили направление „Изкуства“. Но и в двата случая специалността ще дава на студентите много добра художествена култура“, обяснява доц. д-р Иван Узунов, ръководител на Катедрата по живопис. И уточнява, че специалността ще дава знания за професията изкуствовед.

Тези, които решат, че искат да се развиват в тази област, могат да продължат и в докторската програма „Изкуствознание и изобразително изкуство – визуални изследвания“.

Обучението дава възможност за участие в програма за студентска мобилност „Еразъм“. Това ще позволи на младите специалисти да пътуват и да се обучават в друг европейски университет, без да заплащат академична такса. Програмата предвижда месечна стипендия, която покрива голяма част от разходите на студента, както и възможност за платен стаж след конкурс по зададена тема, организиран от Сдружение „Стари столици“. Сдружението предоставя стипендия и поема таксата за два семестъра на студента с най-добър успех през първата година на обучението му в специалност „Визуални изследвания“.

За специалността се кандидатства с изпит, който е личностен тест за креативност. Тестът е на 11 април и започва в 8:00 ч. във Факултета по изобразителни изкуства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *