Горна ОряховицаОбществоОбщини

Община Г. Оряховица с акция срещу изоставените коли

Поради зачестили сигнали в Общинската администрация за изоставени автомобили напомняме на гражданите, че излезли от употреба МПС-та се премахват от общински терени след процедура, описана в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица. В чл. 35 от Наредбата е записано, че собственикът на МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за техническа изправност, в случай, че то се намира върху държавна или общинска собственост, е длъжен да го предаде на площадка за събиране и съхраняване или в център за разкомплектоване.

Текстовете в общинската наредба кореспондират с Наредбата за излезли от употреба МПС-та, приета с ПМС N 11 от 15.01.2013 г., обн. в ДВ, бр. 7, от 25.01.2013 г. Именно там в параграф 1, т. 1б от Допълнителните разпоредби е записано, че е необходимо да са минали две години от дадения срок за следващ технически преглед.

Ето защо Общинският съвет в Горна Оряховица не може да промени Наредбата и да приеме по-малък срок от тези две години, тъй като така ще наруши разпоредбите на нормативен акт с по-висока степен, действащ в Република България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *