77 паралелки и осем нови специалности искат училищата в областта

77 ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТТА ЩЕ ПОИСКА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО във Велико Търново от Министерството на образованието и науката. Новите специалности тази година са осем и те бяха обявени вчера по време на традиционното заседание на Областната комисия по заетостта.

„Тази година подготвихме план-приема, след като проведохме няколко срещи с училищата, а училищата от своя страна разговаряха с работодатели и потребители на кадри, които най-добре знаят какви специалисти са нужни в областта. След така структурираната организация по съставяне на приема в Регионалното управление на образованието постъпиха три предложения от работодатели и работодателски организации за нови професии“, коментира вчера началникът на образованието в областта инж. Розалия Личева.

Тази година изискване към план-приема има и Министерството на образованието и науката, откъдето настояват 63,61% от паралелките да бъдат професионални, както и 62,44% от паралелките да са по СТЕМ профили и професии на бъдещето. „Това са професии, които ще изградят у днешните деца ключови компетентности и умения, с които те ще успяват да се реализират на пазара на труда на бъдещето. Иначе казано, МОН толерира създаването на профили, свързани със софт- и хардуерни науки, математика, природни науки, предприемачески и технически специалности, паралелки по електронна търговия“, допълва инж. Личева. И уточнява, че паралелките са подготвени и с помощта на списъка на защитените професии, списъка с професиите, за които се предполага, че до четири – пет години в областта ще има глад за кадри. Подадени като приоритетни са и професиите от т.нар. СТЕМ направление.

ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА ЗАЯВЕНИТЕ И РЕАЛНО ПОПЪЛНЕНИ ПАРАЛЕЛКИ В УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТТА Е НАПРАВИЛА ТАЗИ ГОДИНА ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА С ЕКИПА СИ. „Миналата година заявихме 81 паралелки, реално направихме 77. Във Велико Търново и Свищов паднаха по една паралелка, в Горна Оряховица закрихме две. Оказва се, че колкото повече възможности даваме на децата, те толкова повече се объркват и не съумяват да изберат най-правилната професия за себе си. Така те се разпиляват и училищата съответно не могат да попълнят заявените паралелки“, коментира инж. Розалия Личева.

Според направения анализ през 2018 г. в областта са завършили 1785 седмокласници. Тогава утвърдените от МОН паралелки са били 83, от които реализирани са 76. Миналата година са кандидатствали 1757 седмокласници. Училищата са поискали 81 паралелки, но са изпълнили 77.

1798 СЕДМОКЛАСНИЦИ, С ОКОЛО 40 ДЕЦА ПОВЕЧЕ, ЗАВЪРШВАТ ТАЗИ ГОДИНА УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТТА. Те ще могат да кандидатстват за 77 професионални и профилирани паралелки. Ръст в броя на учениците има най-вече в община Велико Търново, където завършват 667 седмокласници срещу 615 през миналата учебна година. В останалите общини разликата нагоре или надолу е в рамките на двама – трима ученици, обяснява началникът на РУО. Дванайсет от завършващите седмокласници са деца със специални образователни потребности, които също имат право да избират специалност.

ДЕСЕТ НОВИ ПРОФЕСИИ СА ЗАЯВИЛИ УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. „Водно строителство“ е нова специалност за Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ във Велико Търново. Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ иска паралелка „Рекламна графика“. Две училища в Павликени също са подали искане за нови професии. СУ „Бачо Киро“ набира ученици за компютърна графика, при това специалността е в дуалната форма на обучение. Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени е заявила нова специалност „Машини и системи с цифрово-програмно управление“. Специалността е в дуална форма на обучение и е съгласувана с всички работодатели в общината, така че да удовлетворява нуждата от работници в повечето големи предприятия. Това е третата нова специалност в тази гимназия за последните четири – пет години.

СУ „Максим Райкович“ в Лясковец ще се опита да направи паралелка за производство на месо, месни продукти и риба. Гимназията иска още една нова професия – „Производство на облекло и текстил“, с идеята от тези две специалности да бъде направен един клас. Професионалната гимназия „Алеко Константинов“ в Свищов е заявила специалността „Електрообзавеждане на производството“, нова специалност за Професионалната гимназия в Златарица е „Автотранспортна техника“. Две нови професии за една паралелка искат в СУ „Св. Климент Охридски“ в Сухиндол – „Електрически машини и апарати“ и „Производство на хляб и хлебни изделия“.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *