8099 четения

Правят голям развъдник за амури, сомове албиноси и есетри в меандрите на Янтра

Рибарниците са новият бизнес хит – в момента изграждат четири

 

ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ РАЗВЪДНИЦИ ЗА РИБА У НАС СЕ ПРАВИ ОТ „АРКУС“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ЛЯСКОВСКОТО СЕЛО КОЗАРЕВЕЦ. Проектът предвижда отглеждането както на масови видове риби, така и на бутикови видове, включително сомове албиноси, амури, есетри, лин и др. Развъдникът ще се простира на площ от над 130 дка, което е почти пет пъти повече от язовир „Мотела“ край Велико Търново. Инвестицията е на компанията „Аркус – Строй“, която предвижда разширяването на сегашното помощно стопанство „Попенец“.

Инвестиционният проект предвижда два отделни рибарника, които ще се простират на 134 дка в меандрите по десния бряг на река Янтра и ще бъдат използвани за спортен риболов. Водоснабдяването им ще се осъществява предимно от високите подпочвени води, сочат спецификациите на проекта.

Предвид факта, че рибарници „Попенец“ не могат да бъдат пресушени, основно се предвижда прилагането на порционно варуване с негасена вар. Тя се разпръсква по цялата водна повърхност с цел създаване на оптимални условия за засилено развитие на бентос, фитопланктон, бактериопланктон и зоопланктон, които ще осигуряват базата за задоволяване хранителните нужди на отглежданите аквакултурни видове. С внасянето на тор в басейните ще се компенсира слабо плодородната им почва и бедната на органични вещества вода, с която ще бъдат водоснабдени. Това ще осигури оптимален прираст и добро физиологично състояние на отглежданата риба.

Основните методи за борба с водната растителност са механичното отстраняване, внасяне на биологични агенти и употреба на хербициди. При необходимост ще се използва предимно механично отстраняване на локални обраствания. Предвижда се подхранване на отглежданите видове два пъти седмично, като подаваното количество храна ще бъде в пряка връзка с количеството на рибата.

ДРУГИЯТ ПРОЕКТ ЗА РИБАРНИК Е НА ФИРМАТА „ПОСЕЙДОН 73” И Е ЗА ЗЛАТАРИШКИЯ ЯЗОВИР „ВЛАШКИ ДОЛ“. Той предвижда разполагането на плаващи мрежови клетки, наричани садки, каквито има и в яз. „Александър Стамболийски“.

Садковата инсталация ще бъде разположена върху площ от 20 дка, изградена от две плаващи понтонни пътеки с монтирани към нея 20 клетки. Едновременно с интензивната технология се предвижда използване на цялата площ на язовира от 93,14 дка за екстензивно развъждане на риба – бял и пъстър толстолоб, амур, шаран, сом и т.н. Очакваният капацитет на фермата е до 100 тона риба от всички видове.

„РОЯЛ ЛЕНД“ ЕООД ВЪЗСТАНОВЯВА НЕИЗПОЛЗВАЕМОТО В МОМЕНТА РИБНО СТОПАНСТВО КРАЙ НЕДАН. Фирмата планира да изчисти съществуващия язовир край павликенското село, да укрепи стената му и да монтира плаващи понтони по цялата му ширина с потопяеми дънни мрежи, за да обособи разсадни басейни.

Риборазвъдна дейност в района на свищовското село Хаджидимитрово планира и фирмата „Дизмат“. Тя вече също е внесла свой проект за обновление на комплекса, който предвижда отглеждане на сладководни видове риба – предимно шаран, бял амур и толстолоб, в съществуващи рибарници. За осигуряване на необходимата жизнена среда за отглеждане на сладководните видове риба е предвидено водовземане от река Студена.

Инвестиционното намерение е свързано с поетапното възстановяване на рибното стопанство, което предвижда укрепване на дигите на водните басейни, ремонт на облицовката на захранващия канал, възстановителни дейности по водохващането и по заустващите съоръжения, агротехнически мероприятия и ремонт на обслужващия път.

Стилян НАЙДЕНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *