Двустранната търговска камара ще представи в Свищов интернет платформа за стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион

ПОКАНА

СЪБИТИЕ

Уважаеми Дами/Господа,

Двустранната Българо-Румънска Търговска Камара, (BCCBR) като партньор по проект „FairDeal – Short supply chain platform for local artisan products in the CBC area-16.4.2.106“, Договор за субсидия (ДБФП) №70867/24.05.2017 г., финансиран по Програма Interreg V – A Румъния – България, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Има удоволствието да Ви покани да участвате в събитие, което организира с цел информираност и публичност на платформа FairDeal

Място на провеждане : гр. Свищов, България, зала №1 на община Свищов

Адрес: гр. Свищов, ул. ”Цанко Церковски” 2

Начало: 9:30 ч. на 25 Февруари, 2020 г

Събитието е част от дейности по проекта в трансграничната зона България – Румъния за производители, творци, занаятчии и търговци с цел информираност, разяснение и публичност на „FairDeal – платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти“, Платформата дава нови икономически възможности и перспективи за заетост на производители, творци и търговци, като обединява общностите от трансграничния регион чрез съвместна разработка и новаторско решение за онлайн маркетинг на местните занаятчийски продукти.

Проектът “FairDeal – мрежа – платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, е с водеща организация Община Велико Търново и партньори – Асоциация „Диманш“ (Румъния) (DA), Двустранна Българо-Румънска Търговска Камара (България) (BCCBR) и Национален театър „Марин Сореску“ – Крайова (Румъния).

Основна цел на проекта:

  • Стимулиране предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион, чрез иновативен маркетинг на местните занаятчийски продукти и услуги.

  • Създаване на нови възможности за заетост и подобряване благосъстоянието на общността в трансграничния регион Румъния- България.

  • Насърчаване на взаимодействието между традиционните форми на промоция и маркетинг в трансграничния регион.

  • Очертаване на нови насоки за развитие на малкия и среден регионален бизнес.

Основни предимства на новата платформа:

  • FairDeal дава шанс на всеки производител лесно да се регистрира и чрез интернет да предлага своята продукция на много широка аудитория.

  • FairDeal ще помогне на малкия и средния бизнес да разшири контактите си, да рекламира бързо, лесно и достъпно продукцията си.

  • FairDeal ще бъде безплатна за ползване от производители и занаятчии за срока на проекта.

  • FairDeal ще постави уникалните занаятчийски продукти от двете страни на р. Дунав във фокуса на внимание на крайния потребител, ще бъде скъсена и връзката между доставчик и клиент.

Събитието е насочено към занаятчии, производители, търговци на занаятчийски продукти както от гр.Свищов и областта, така също от всички български и румънски области, част от трансграничния регион на двете държави.

Участието е напълно безплатно и допълнителна информация може да бъде получена на

e-mail: [email protected] или [email protected]

С уважение,

Дору Драгомир

Председател

Двустранната търговска камара България – Румъния (ДТКБР)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *