735 четения

Новите моменти в тазгодишната данъчна кампания

ЗАМ.-ДИРЕКТОРЪТ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА НАП ПЕТКО НИКОЛОВ РАЗЯСНИ НОВИТЕ МОМЕНТИ ОТ ТАЗГОДИШНАТА ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ, които засягат всеки един работодател и служител. Крайният срок за физическите лица за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране по електронен път и плащане е удължен до 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 30 април тази година. Условието обаче е онези, които искат да се възползват, да нямат задължения. До 30.09.2020 г. пък може да бъде вписана и корекция в годишната декларация.

„Снабдете се с ПИК – Персонален идентификационен код, който се дава напълно безплатно в офисите на дирекцията, и чрез него може да се управлява целият индивидуален данъчно-осигурителен процес, да се плащат налози и да се извършват различни справки“, подчерта Николов.

По отношение на данъчните облекчения към годишната данъчна декларация вече няма да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК.

Служебно попълване на годишните данъчни декларации на физическите лица е най-новата услуга, предоставяна от НАП. През 2020 година всяко физически лице, притежаващо ПИК или електронен подпис, ще може да проследява информацията за изплатените му доходи от трудови и извънтрудови доходи. Това ще бъде възможно посредством електронните услуги на НАП, като данните ще се зареждат автоматично в попълнени бланки на годишната данъчна декларация. От лицата се изисква единствено да сверят коректността и пълнотата на данните и да подадат декларацията, подписвайки я с електронен подпис или персонален код. Тази услуга ще бъде реализирана в началото на март.

За неподадени данни недобросъвестните работодатели ще бъдат санкционирани с глоби. Запазва се възможността за подаване на декларации на хартиен носител от физически лица, които не се самоосигуряват.

ПРИ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ Е 31.03.2020 Г. И СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

Плащането на дължимите данъци и осигурителни вноски се извършва по известните вече начини – по банков път с платежно нареждане, с вносна бележка/за плащане към бюджета, с пощенски запис за плащане към бюджета, по интернет, както и чрез физически ПОС или виртуален терминал на НАП, уточни още Николов.

Вноската за здравно осигуряване за 2020 г. се увеличава от 22,40 лв. на 24,40 лв. в резултат на увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 560 лв. на 610 лв.

Всички електронни услуги на НАП вече ще бъдат достъпни единствено чрез използването на определен транспортен протокол TLS версия 1.2 от 17.02.2020 г. с цел гарантиране сигурността на обменяните данни. Клиентите на агенцията, които ползват операционна система Windows XP и стари версии на браузери, след 17 февруари няма да имат достъп до портала.

С. МАРИНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *