Административният съд е решил 1247 дела, тази година ще влезе в новата си сграда

Въпреки мащабните законодателни изменения най-вече в подсъдността по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс натовареността на Административен съд – Велико Търново, реално не е намаляла през 2019 година. Налице е запазване на броя на делата с висока фактическа и правна сложност, съобщиха от институцията.

През м. г. в съда са постъпили 1138 дела, разгледаните са 1440, а в рамките на годината са приключили 1247 броя. Тенденция на увеличаване бележат делата, образувани по оспорване на актове по Закона за усвояване на европари и по жалби срещу актове за налагане на принудителни административни мерки. През тази година най-сетне административните съдии ще се преместят в новата си сграда на ул. “Иван Вазов“ 1, но ще са нужни нови попълнения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *