Кметът на Горна Оряховица разпореди следните мерки срещу COVID-19 в общината

Ето я заповедтта на инж. Добромир Добрев

След проведеното заседание на Общинския кризисен щаб за борба с коронавирус
НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица до 29.03.2020г.:
1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, с изключение на: банковите и застрахователните офиси, хранителни магазини и аптеки. На ресторантите и заведенията на бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
3. Преустановяват се посещенията на деца в детски ясли и градини.
4. Преустановяват се всички групови форми на дейност на деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и спа центрове, фитнес зали и други).
6. Преустановява се спортно-тренировъчния процес на всички спортни клубове и организации в Община Горна Оряховица.
7. Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида, пенсионерски и читалищни клубове и клуб „Българско войнство“.
8. Преустановява се посещението от външни посетители на музеи, библиотеки, читалища, Младежки домове, Спортна зала, Зала по акробатика и сградите на стадион „Локомотив“.
9. Дейностите на Дневните центрове за деца и възрастни, Приюта за бездомни лица и Центъра за обществена подкрепа, Защитеното жилище на територията на гр. Горна Оряховица да се осъществяват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите.
10. Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
11. Да се провежда ежедневна дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки.
12. Забранявам организирането и провеждането на бит пазари на територията на община Горна Оряховица.
13. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори.
14. При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани.
15. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
16. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждане на засилени противоепидемични мерки в работните помещения в т.ч. филтъра, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
17. Преустановяват се плановите, детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждане на планова и оперативна дейност, както и свижданията в МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Горна Оряховица.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *