Пандемията затвори пазара в Полски Тръмбеш за пръв път от неговото съществуване

     Ето мерките на кмета на община Полски Тръмбеш във връзка с обявеното извънредно положение в България.

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

 2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6. На основание Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването, всички работодатели на територията на общината в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Да се преустанови работата с потребителите на Центъра за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Полски Тръмбеш до 29.03.2020г.

8. Всички пенсионерски клубове и клубовете инвалида на територията на Община Полски Тръмбеш да преустановят дейност до 29.03.2020г.

9. Забранява се провеждането на ежеседмичния общински пазар в гр. Полски Тръмбеш до 29.03.2020г.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъде променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната. Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Георги ЧАКЪРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *