126 четения

ВСС реши гледане само на неотложни дела, съдиите ще решават дистанционно

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши  на извънредно заседание спиране на делата във всички съдилища у нас и това няма препоръчителен характер. Апелативен съд – Велико Търново въвежда допълнителни мерки, свързани с работата на съда за периода от 16 март 2020 г. до 13 април 2020 г. включително. За този период се преустановява разглеждането на всички видове дела, с изключение на- делата за взимане или изменение на взети мерки за неотклонение,разпити на обвиняем или свидетел пред съдия,предложения за прилагане на принудителни медицински мерки по чл. 427 от НПК и дела по Закона за здравето.Сред неотложните са и делата с европейски заповеди за арест  по искания за задържания или предавания на лица,делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, случаите по Указа за борба с дребното хулиганство ,дела за СРС-та, привременни мерки за родителски права , за незабавна защита от домашно насилие и други.

Всички дела извън изброените  ще бъдат отсрочени за дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди периода на съдебната ваканция за настоящата година. Подаването на всички документи ще се извършва само по пощата или по електронен път на адрес [email protected]. Справки по дела ще се извършват само по телефоните, обявени на сайта на съда или по електронен път на посочения електронен адрес.

За периода на извънредното положение се преустановява връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на горепосочените, а по отношение на последните призоваването ще се извършва по телефон или по електронен път. Забранява се достъпа до съдебната сграда и помещенията на всички граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и други лица, освен изрично призованите по образуваните по горепосочения списък дела. Съдиите и служителите в периода ще работят по утвърден график за дежурства, като всички, като ще бъде преустановен достъпът до сградата на всички магистрати и служители, които не са ангажирани пряко с работа във връзка с дежурствата. Всички съдебни заседания в този период ще се провеждат в зала №10 на Съдебната палата, която ще бъде обезпечена с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

Съдиите ще работят дистанционно по обявените за решаване дела, но постановените съдебни актове ще бъдат обявявани след отпадане на извънредното положение. Посочените мерки ще останат в сила до 13.04.2020 г., освен ако периодът на извънредно положение не бъде удължен.

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *