ВТУ осигурява качествено обучение с над 2000 електронни курса за редовни и задочни студенти

ОБУЧЕНИЕ С ПОВЕЧЕ ОТ 2000 ЕЛЕКТРОННИ КУРСА ЗА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ОСИГУРЯВА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“. На фона на разпространението на коронавирус в България до голяма степен и висшето образование вече работи в условията на извънредна ситуация.Със заповед на ректора от 16 март 2020 г. учебният процес премина в дистанционна форма и е базиран на собствената ни информационна система „Е-преподавател”, а достъпът на студентите до учебните ресурси се осъществява чрез изградената система „Е-студент”.
Информационната система на вуза „Е-преподавател” от няколко години е интегрирана като съставна част от общоуниверситетската информационна система. Основната ѝ цел е да осигури електронни форми и ресурси в редовното и задочното обучение на студентите. Предлага възможности за публикуване и дизайн на електронен учебен курс от преподавателя, който може да проектира задължителните елементи като учебни ресурси в различен медиен формат и учебни дейности. Всички тези учебни ресурси и задания достигат до студентите, които след изпълнението им изпращат за проверка и оценка своите задачи в различни електронни формати.
Преподавателите ползват приложенията на Microsoft Office 365 (Outlook, OneDrive, Forms, Sway, Teams и др.).
В резултат на настъпилите извънредни събития учебният процес на редовните и задочните студенти през летния семестър на 2019/2020 вече е обезпечен с достъп до електронно учебно съдържание и възможности за интерактивно взаимодействие. Всички студенти имат достъп до Office 365.
Към 20 март 2020 г. в системата „Е-преподавател” има създадени 2143 учебни курса, в които са публикувани общо 6988 учебни материали, отчитат от университета. В интервала от 16 до 20 март активността на студентите стремглаво нарасна – има 55 605 посещения на учебните курсове, средно по 10 000 на ден.
Във всеки курс учебното съдържание е оформено така, че  всеки преподавател може да отчете часовете си в системата, а ръководството на университета има възможност да оказва текущ контрол, което е основание за високото качество на обучение, макар и в дистанционен режим.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *