Горещи новиниОбщество

Трудово-правна подкрепа на работници и работодатели от района осигурява ВМРО – Велико Търново

Екип за трудово-правна подкрепа за работодатели, работници и служители, имащи нужда от консултация, справка или защита при новите икономически условия, създаващи се от разрастването на кризата, породена от масовата пандемия, е сформиран от ВМРО-БНД Велико Търново. Нуждата от предоставянето на такава подкрепа е продиктувана от настъпващата икономическа криза, в дните на нарастващо прекратяване на дейност в някои отрасли и освобождаване от работа на много хора от пазара на труда.
„Предходните години на стабилност и икономически растеж се оказва, че са създали известна празнота сред по-голяма част от заетите в региона и страната по отношение на правата на работещите, поради наличието на дълъг период от време на стабилност, трайно заемане на работните места от определени работещи.В настоящия момент, когато в някои фирми се освобождават работници, които не са нови служители, а са заемали съответната длъжност в продължение на години, самите трудещи се не са запознати напълно със своите права и начинът на прекратяване на трудовите им отношения може да доведе до допълнително ощетяване на добросъвестно изпълнявали задълженията си работници.В подобна ситуация се намират и немалка част от работодателите с малък и среден бизнес, на които не се е налагало да освобождават за кратък период от време повече хора от персонала на фирмата.
Самите работодатели са пред риск да освободят неправомерно свои работници и при последващи обжалвания и дела да търпят допълнителни щети.В тази сложна обстановка ВМРО –БНД Велико Търново сформира екип от трима специалисти, които да могат да окажат професионална трудово-правна подкрепа на нуждаещите се граждани. В екипа влизат адвокатите Кирил Станчев, Николай Михаилов и дългогодишният синдикалист и общински съветник от ВМРО – БНД Евгени Коев.
Сформираният екип, съобразявайки се с ограничителните мерки, приети в страната и града,  ще оказва подкрепата си дистанционно, като  в крайно наложителни случай се предвижда и възможност за среща със заинтересованите.
Всички нуждаещи се от трудово-правна подкрепа ще могат да изпращат своите въпроси на електронен адрес: vmro-podkrepa@abv.bg , а при липса на възможност  за използване на интернет, и на телефон  0889 71 01 88.Предложението за подкрепа е продиктувано от убеждението, че във време на криза и трудни дни, трябва да бъдем обединени, заедно и солидарно да преодоляваме предстоящите проблеми, за да преуспяваме като общество и народ.“, се казва в изявлението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *