112 четения

50 бандити осъдени на лишаване от свобода от окръжните магистрати

Общо 2342 дела са стояли за разглеждане в Окръжен съд – Велико Търново през 2019 г., сочи годишният отчет на институцията, изготвен от  председателя Теодорина Димитрова. От делата 1789 са граждански и 553 наказателни дела. От общия брой дела, Окръжен съд – Велико Търново е разглеждал 966 броя като първа инстанция, а останалите – като въззивна. От стоялите за разглеждане 2342 дела, през 2019 година са приключени 1819, или около 95%. Средната действителна натовареност на съдия през годината е била 11,31 дела на месец.

По отношение на наказателните дела, през 2019 година в Окръжен съд – Велико Търново като първа инстанция са разглеждани 66 броя наказателни дела от общ характер и 239 частни наказателни дела. Разгледани са 2 дела за престъпления против действието на държавните органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, като и две дела за подкуп на длъжностно лице. Най-голям брой дела – 25 бр. от разглежданите са били за общоопасни престъпления, от които най-голям дял заемат тези за причиняване на смърт в следствие на пътно-транспортни произшествия (общо 14 броя).

Запазва се тенденцията от предходната година за намаление на частните дела за разпит пред съдия, които през 2019 г. са били само 14. От разгледаните 90 броя искания за прилагане на специални разузнавателни средства през годината, разрешения са дадени по 86 от исканията.

През 2019 година са били внесени в съда 57 прокурорски актове, от които 46 са били обвинителни актове и 11 споразумения. Постановени са общо 57 присъди, с които са осъдени общо 53 лица, като 50 са осъдени на лишаване от свобода, а на 3 са наложени други наказания. От тях 41 лица са осъдени на лишаване от свобода до 3 години. Спрямо 35 е приложено условно осъждане. На лишаване от свобода над три години до 10 години са осъдени 5 лица, а едно лице е осъдено на лишаване от свобода над 10 години. Няма лица, осъдени на доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

За периода няма образувани дисциплинарни проверки срещу съдии и няма налагани наказания.

Н. ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *