83 четения

Свищовска студентка спечели стипендия на фондация „Св. Св. Константин и Елена”

ЧЕТВЪРТОКУРСНИЧКАТА ПЕТЯ КОСТОВА ОТ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В СВИЩОВ СПЕЧЕЛИ СТИПЕНДИЯ НА ФОНДАЦИЯ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” ПО ПРОГРАМА „ТУРИЗЪМ”. Петя учи икономика на туризма и е първият студент на академията, удостоена с престижното отличие.
Стипендиантската програма насърчава и подпомага български студенти, обучаващи се в специалности в сферата на туризма, които са постигнали отлични резултати в обучението, участват активно в стажове, проекти и допълнителни форми на обучение, с което се изграждат като успешни бъдещи специалисти в сферата на туризма. Програмата, която се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД, подпомага висшето образование на двама редовни студенти през летния семестър на настоящата учебна 2019/2020 година, като кандидатите трябва да са постигнали минимален успех отличен 5.50 от зимния семестър. Размерът на стипендията е 1500 лв., които се получават на 5 равни месечни вноски.
Петя Костова е от Бургас, където завършва Професионална търговска гимназия. Интересите й, свързани със сферата на туризма, я довеждат в родния град на Алеко Константинов. Като студентка има участия и награди от различни научни форуми и проекти, организирани не само от Свищовската академия, но и от други български и чуждестранни организации и институции. Член е на Студентския съвет, награждавана е от родната Алма матер за постижения в областта на науката. Сред получените отличия е и награда от Национален студентски конкурс на МТИ „Културен туризъм 2019” – Велико Търново”. Завършва зимния семестър на 4 курс с успех Отличен 6.00.
След избирането й за стипендиант на фондация„Св. Св. Константин и Елена” попрограма „Туризъм”, Петя Костова сподели, че ще използва част от получените средства за допълнителен езиков курс, а друга част за обучение в следващата образователно-квалификационна степен –„магистър”. Плановете на свищовската студентка за професионална реализация са свързани с България. „Имам готовността и търпението да се сблъскам с работа от различно естество. Това е начин да придобия необходимия опит и мироглед за личностно и професионално израстване. Смея да твърдя, че така бих се изградила като специалист в областта натуризма”, споделя Петя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *