Кметът на Свищов Генчо Генчев ще представлява НСОРБ в един от Комитетите за наблюдение и УС на Проект „Красива България“

Управителният съвет на НСОРБ одобри обновения състав на представителите в общо 19 Комитета за наблюдение(КН). Досегашното представителство на НСОРБ в КНтрябваше да бъде актуализирано след местните избори. В новия одобрен съставкметът на Свищов Генчо Генчев продължава да представлява НСОРБвПрограмата за трансгранично сътрудничествоИНТЕРРЕГ Румъния – България, а бе номиниран и за представител на Сдружението вУправителния съвет на Проект „Красива България“.Фактът, че община Свищов е сред първенците по успешно реализирани проекти в страната е една от причините за гласуваното доверието в професионализма на кмета на Свищов.

Комитетите са част от националната институционална рамка за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Те са колективни органи, основани на принципа на партньорство, които следят за напредъка по изпълнението на програмите, одобряват методологии и критерии за подбор на проекти и предложения за изменения на програмите, вкл. за преразпределение на средства по приоритетните им оси. Осъществяват и други контролни функции.

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *