Съобщение на “ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВТ” АД

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изпълнение на ремонтната програма на топлопреносната мрежа на „Топлофикация ВТ” АД за 2020 г., с основна цел подобряване качеството на топлоснабдяване за отопление и битова гореща вода, както и съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ и съгласно чл. 44, ал. 2 от Общи условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация-ВТ” АД на потребители в град Велико Търново от 20 Май 2020 год. до 20 Юни 2020 год. ще преустанови подаването на топлинна енергия за топла вода поради извършване на планови ревизии и планови ремонти на основни съоръжения по преноса на топлинна енергия, към следните адреси:

ул. „Оборище“, ул. Симеон Велики“, ул. „Полтава“, ул. „Проф. Илия Янулов“.

При възможност подаването на топлинна енергия за топла вода ще бъде възстановено по – рано.

„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички засегнати клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *