808 четения

Патронажната грижа подпомага в домашни условия хората от рисковите групи, застрашени от коронавирус Почти 200 души от Община Велико Търново получават социални услуги по процедурата на ОПРЧР

 

 

Патронажната грижа подпомага в домашни условия хората от рисковите групи, застрашени от коронавирус

Почти 200 души от Община Велико Търново получават социални услуги по процедурата на ОПРЧР

 

Росица Димитрова е директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново и ръководител на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“. Дирекцията организира, координира и контролира дейността на над 95 социални и здравни услуги, финансирани от държавния и общинския бюджет. Реализира изпълнението на дейностите по 13 проекта и програми, финансирани със средства от Европейски съюз, държавен и общински бюджет. 7 от тях са по схеми на ОПРЧР 2014-2020. В етап на оценка са 4 проектни предложения, от които 3 по ОПРЧР.

 

  • Г-жо Димитрова, как се изпълнява проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“, предвид обявеното извънредно положение?

Непосредствено след обявяване на извънредната епидемична ситуация в страната, Община Велико Търново създаде колцентър за подпомагане на жителите в кризисната ситуация. По този начин хората в затруднено положение могат да се свързват с нас, за да им окажем необходимата помощ. В рамките на операцията „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ осигуряваме почасови интегрирани здравно-социални услуги на възрастни лица, които са от особена важност в момента. Въвели сме всички изисквания за противоепидемичните мерки, за да запазим живота и здравето на хората от социалните услуги.

  • Отчитате ли ръст на запитванията за услугите от „Патронажна грижа“?

Има засилен интерес от възрастни, хора с увреждания и лица, поставени под карантина, които се нуждаят от доставяне на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително и лекарства, тъй като създадената ситуация затруднява излизането от домовете им. Поради тази причина Община Велико Търново сключи договор по Компонент 3 на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. По този начин подпомагаме най-уязвимите групи с мрежа от услуги в домашна среда. В момента е важно да осигурим необходимата социална дистанция и да подкрепим лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Процедурата дава възможност да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална дистанция.

Освен това, Община Велико Търново извърши проучване сред кметовете и кметските наместници относно необходимостта от предоставяне на такъв тип услуги, което показа, че в малките населени места също има интерес към услугите, които се предоставят по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3“.

  • Какво ще включва Компонент 3?

Услугите, които ще се предоставят по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3“, са идентични, като фокусът на процедурата е да обхване лицата от рисковите групи и хората под карантина. По проекта общината може да наеме персонал за предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация заради пандемията COVID-19. Наетите служители ще доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които са закупени със средства на потребителите. Хората в нужда биха могли да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги. На наетия по проекта персонал ще бъдат осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

  • Какви услуги се предоставят в момента по „Патронажна грижа“ и колко потребители обхваща процедурата?

До настоящия момент процедурата е обхванала 192 лица от 15 населени места на територията на Община Велико Търново, в т.ч. гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево и 12 от малките населени места на територията на общината.

Потребителите на „Патронажна грижа“ са възрастни лица над 65 г., както и хора с увреждания. Част от тях са самотно живеещи, други са трудно подвижни или имат сериозни заболявания, които възпрепятстват извършването на определени дейности. Ползвателите получават безплатно здравни и социални услуги до 2 часа на ден. Те включват поддържане на лична хигиена и почистване на помещението, което се обитава, закупуване на хранителни продукти и лекарства, заплащане на битови сметки, административна помощ. Целта на проекта е да поеме част от ежедневните задачи на възрастните, като например съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето и помощ при придвижване и прием на медикаменти.

  • Каква обратна връзка получавате от потребителите?

Специалистите по социални дейности и психологът, назначени по проекта, поддържат постоянна връзка с потребителите и техните близки, както на място в домовете им, така и по телефона. Обратната връзка показва, че лицата са удовлетворени от всички услуги, предоставяни по проекта, като споделят, че получават грижи, от които имат най-голяма нужда. Целият екип, назначен по проекта, в т.ч. специалисти по социални дейности, психолог, шофьор, медицински сестри, домашни санитари, работи добре и в синхрон помежду си, което допринася за удовлетвореността на крайния потребител.

Освен това, към методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора и хора с увреждания, утвърдена от министъра на здравеопазването, е разработена анкета за проучване удовлетвореността на потребителите на патронажни грижи, получени по настоящата процедура. Във Велико Търново анкетата е планирана да се проведе през месец май тази година.

  • Колко са заетите лица в процедурата в момента?

По проекта “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново” са назначени 30 лица на различни длъжности. Сред тях има домашен санитар, медицинска сестра, специалист „Социални дейности“, психолог и шофьор. Социалните услуги се предоставят от домашните санитари, а здравните – от медицински сестри. Услугите, които ползва всеки от потребителите, се основават на индивидуално изготвени План за социални дейности и План за здравни грижи. Всяка от извършените дейности се отбелязва в Лист за извършени социални дейности и Лист за извършени манипулации и дейности по предоставяне на патронажна грижа. Плановете и листите за извършени социални и здравни дейности са приложения към утвърдената от министъра на здравеопазването Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора и хора с увреждания.

 

 

Основната цел на операцията „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на мрежа от интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Осигуряването на интегрирани услуги за възрастните и хората с увреждания е част от Плана за действие 2018-2021 г. в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ надгражда модела за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора, тествани от БЧК.

Компонент 3 на „Патронажната грижа“ включва в получаващите подкрепа и хората под карантина в периода на извънредното положение, свързано с разпространението на COVID-19. Екипите на „Патронажна грижа“, наети по Компонент 3, ще доставят лекарства, храни и други стоки от първа необходимост на възрастни хора над 65 г., хора с увреждания или под карантина, които са принудени да останат по домовете си. Персоналът ще оказва съдействие на хората в нужда и в заплащането на битови сметки или заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *