Административният съд отваря на 14 май, мести се най-после в новата сграда

Административният съд възобновява работа от 14 май, като председателят на съда разпореди да започне насрочване и разглеждане на дела в открити съдебни заседания. Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа ще се извършва електронно или по телефон. По изключение, при липса на посочени контакти, книжата ще се изпращат или връчват на хартия. С оглед запазване здравето на гражданите, магистратите и служителите, са взети мерки и е създадена специална организация на работа. Дела ще се провеждат през 30 минути само в зала N 15. За да се избегне струпване на хора, страните ще изчакват извикване пред сградата на съда или във фоайето на първия етаж. Служителите от информационния център ще обслужват гражданите, като достъпът до деловодството и останалите помещения ще бъде ограничен. Ще продължи извършването на справки по дела само по телефон.

Съдът започва и поетапно преместване в новата съдебна сграда на ул. „Иван Вазов” N 1.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *