167 четения

Областта се топи и застарява, в 336 селища живеят 232 568 души

Най-малка по население е община Сухиндол, в която живеят 2200, а най-голяма е община Велико Търново – 86 516 души

 

С 3140 ДУШИ (1,3%) Е НАМАЛЯЛО НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА. Това сочат актуални данните на Националния статистически институт.

Към началото на 2020 г. в региона са живели 232 568 души, което представлява 3,3% от населението на страната и нарежда областта на девето място от общо 28-те области в България. Жените са 51,7 на сто от жителите, като на 1000 мъже се падат 1069 жени.

Значително са намалели хората, които живеят в селата. Ако през 1995 г. там са били преброени 115 171 жители, то през миналата година броят им е вече 68 030, докато в градовете живеят 164 538 души.

Продължава процесът на застаряване на населението в областта. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 55 560, или 23,9% от населението.

НАЙ-МНОГО СА ТЕ В ОБЩИНИТЕ СУХИНДОЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ И ПАВЛИКЕНИ, а най-нисък е делът на възрастното население в общините Велико Търново и Стражица.

Към края на миналата година хората в трудоспособна възраст са 59,1% от цялото население, което е с 2246 по-малко спрямо предходната година.

В НАЧАЛОТО НА ТАЗИ ГОДИНА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СА 336. Най-малка е община Сухиндол, в която живеят 2200 души, а най-голяма е Велико Търново с 86 516 души. Спрямо предходната година във всички общини на областта е регистрирано намаление на населението, като то е най-голямо в общините Свищов и Сухиндол, а най-малко в община Велико Търново – с 0,4%.

През 2019 г. в областта са се родили 1752 бебета, като от тях 1743 са живородени. В сравнение с предходната година броят им обаче намалява със 158. Най-висока е раждаемостта в община Стражица, а най-ниска – в общините Горна Оряховица и Златарица.

С малко над един процент са се увеличили извънбрачните деца в региона, като от всеки три живородени деца две са извънбрачни. Този дял в селата (79,1%) е по-висок, отколкото в градовете (63,9%). Явлението може да се обясни със значителното нарастване на броя съжителства сред младите хора, без те да са оформени в юридически брак.

4093 жители на областта са починали през миналата година, като коефициентът на смъртност е 17,5 на сто. Този коефициент е над два пъти по-висок в селата, отколкото в градовете.

Хубава тенденция, която отчитат от НСИ, е увеличеният брой на браковете в областта. 855 са двойките, които са си казали официално „да” пред закона, и те са с 48 повече от предходния период. Най-много са бракосъчетанията в градовете, докато в селата са сключени едва 302 брака.

За съжаление, повишен ръст бележат и разводите. 349 семейства са разтрогнали брака си м. г., което е с 11 повече от 2018 година.

Националният статистически институт отчита и данни за вътрешна и външна миграция на населението. През 2019 г. 2368 лица са се заселили в региона на Велико Търново от други области в страната, а 2884 лица са се изселили.

Най-тревожният факт е, че след 1990 г. демографското развитие на област Велико Търново се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *