131 четения

111 възрастни хора и лица с увреждания от община Горна Оряховица получават социални услуги по Патронажна грижа

111 възрастни хора и лица с увреждания от община Горна Оряховица получават социални услуги по Патронажна грижа

Проектът, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, предоставя почасови домашни грижи на потребителите

 

„Община Горна Оряховица предоставя интегрирани здравно-социални услуги по домовете на 111 потребители чрез проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОПРЧР.“ Основната цел на операцията е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на мрежа от интегрирани услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Проектът обхваща възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания и техните семейства.

„Всички дейности се изпълняват в домовете на потребителите, което им осигурява комфорт и спокойствие, още повече предвид настоящото извънредно положение. Проектът включва здравна и психологическа подкрепа до 2 часа дневно, както и съдействие при пазаруване, закупуване на лекарства и плащане на битови сметки“, коментира Анелия Димитрова, ръководител на „Патронажна грижа“ община Горна Оряховица.

По думите й дейностите са от голямо значение за общината, тъй като за възрастните хора и хората с увреждания липсват перспективи и възможности за ресоциализация, не са развити алтернативните услуги и те разчитат единствено на своите близки.

„Осигуряването на достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за възрастните в риск и хората с увреждания, е един от ефективните инструменти за подобряване качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществото. В момента потребителите разчитат на психологическата подкрепа и консултиране, които осигуряваме, тъй като имат необходимост да споделят притесненията си със специалист. Част от тях нямат близки, с които да общуват, което значително повишава риска от социална изолация“, допълва ръководителят на проекта.

„Патронажната грижа“ осигурява заетост на 22 души – домашни санитари, лекар, медицински лица, психолози, сътрудник социални дейности, координатор и шофьор. Още при обявяването на извънредното положение на служителите са осигурени защитни предпазни средства – маски, ръкавици, дезинфектанти, шлемове, очила и други. На потребителите също са предоставени маски.

Чрез подписаното допълнително споразумение към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР по процедурата ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” община Горна Оряховица разширява обхвата на предоставяните социални услуги. Целевите групи включват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19 – лица в карантинен период и самотни родители на деца до 12 г.

„Настоящият момент е особено тежък за хората в риск, както и за тези, поставени под карантина. Благодарение на проекта ще предоставяме услуги в домашна среда на най-уязвимите групи с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19. Дейностите включват мрежа от услуги – доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги „, посочва Анелия Димитрова.

От услугата вече се възползват 197 потребители, като индикаторите по проекта предвиждат минимум 200 лица, живеещи на територията на общината. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 298 920 лв. Продължителността на дейностите по проекта е до края на 2020 г.

В рамките на проекта функционира Диспечерски център, който всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. на обявените телефони 0879 115635, 0879 225303 и 0879 225315, се приемат и обработват заявки от нуждаещите се лица.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!