176 четения

Инж. Емануил Манолов e избран за президент на Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ИНЖ. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ БЕШЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА МРЕЖАТА НА АСОЦИАЦИИТЕ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (NALAS). Престижната структура е учредена през 2001 г. под егидата на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и Съвета на Европа. В нея участват 14 асоциации на местните власти от държави от Югоизточна Европа, а НСОРБ е сред асоциациите учредители. Основната дейност на организацията е насочена към насърчаване на процесите на демократизация и децентрализация в Югоизточна Европа в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление.

NALAS работи активно за създаването на партньорства между асоциациите на местните власти в ЮИЕ, които допринасят не само за стабилността и сигурността в региона, но и за процеса на европейска интеграция на страните – кандидатки за членство в ЕС. През 2020 г. ротационното председателство на NALAS се поема от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и кметът на община Павликени – досегашен вицепрезидент на организацията, ще ръководи работата на асоциациите на общините в региона на Югоизточна Европа.

15-ОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В НАЧАЛОТО НА МАЙ ОТБЕЛЯЗА ВАЖЕН ЕТАП В РАЗВИТИЕТО ПО ПЪТЯ Й КЪМ НАСЪРЧАВАНЕ РОЛЯТА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА. Работейки под натиска да отговорят на всички предизвикателства на кризата COVID-19, делегатите, кметове, представляващи асоциациите на членовете на NALAS, подадоха своите гласове онлайн, решавайки важни въпроси за бъдещето.

„Да поема ролята на президент на NALAS, от една страна е голяма чест, но и в същото време отговорност. Мрежата се е доказала като организация, способна да подкрепи своите членове в процеса на децентрализация и засилване на процесите на демократизация в съответствие с принципите на Европейската харта за местното самоуправление“, посочи инж. Манолов след встъпването си в длъжност в интервю за официалната страница на организацията. „Подкрепата от НАЛАС за изграждане на капацитет, застъпническата дейност, включително за осигуряване на достъп до алтернативни финансови инструменти и участие в различни проекти, е от ключово значение за професионалното израстване на нашите администрации, за разширяване на инструментите и сферите, в които можем да бъдем от полза на гражданите си, за регионалното сближаване, за изпълнението на международни ангажименти за устойчиво развитие или привличането на инвестиции”, споделя новият председател на NALAS инж. Емануил Манолов.

С. МАРИНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *