Водещи новиниОбразованиеОбщиниСвищов

Стопанската академия в Свищов създаде собствена система за онлайн квестор при онлайн изпитите

На 26 април и 2 – 3 май иновацията показа отлични резултати

 

Стопанската академия „Д. А. Ценов” в Свищов развива дистанционните форми на обучение от 1999 г., което изисква нов подход на структуриране и поднасяне на учебния материал. Това означава сериозни и постоянни инвестиции в обучение на преподаватели, разработване на учебни материали, материали за самоподготовка и изпити, канали за синхронна и асинхронна комуникация с обучаемите.

„Изградихме собствена платформа за провеждане на дистанционно обучение (https://dl.uni-svishtov.bg/), базирана на Moodle с интегриран модул за видеоконферентна връзка BigBlueButton. Ще спомена един малко известен факт. Наши колеги са участвали в превода на интерфейса на български език на двете най-популярни софтуерни решения за дистанционно обучение. Главен асистент д-р Ангелин Лалев, преподавател в катедра „Бизнес информатика” и координатор в звено „Дигитални иновации”, е сред официалните преводачи на Moodle, директорът на Академичния компютърен център Кирил Стоянов направи превода на BigBlueButton. А това е само едно от нещата, с които Стопанската академия допринася за развитието на дистанционното обучение в България”, казва доц. д-р Драгомир Илиев, директор на Центъра за дистанционно обучение в Стопанската академия в Свищов. По думите му в света съществуват множество технологични решения за провеждане на дистанционни изпити чрез т.нар. онлайн квестор.

„Целта е гарантиране невъзможността за измама или подмяна на самоличността на изпитвания. Проучихме няколко готови софтуерни решения за онлайн квестор, които автоматично определят кой е застанал пред камерата на компютъра и проследяват попълването на изпитния материал, и установихме някои несъвършенства. Нашето решение е да се използват като квестори хора. Това от социална гледна точка също е по-добре. Хората предпочитат пряк контакт с човек, дори и да е онлайн, отколкото бездушния компютър и софтуер. Така студентите се чувстват много по-спокойни по време на самия изпит”, коментира доц. Илиев.

Следващият въпрос, който трябвало да бъде решен, е да се определи какво да бъде натоварването на квесторите.

„Един квестор може да наблюдава 10 – 15 студенти, но дали контролът е ефективен? Според нас – категорично не! При този вариант квесторът просто регистрира присъствието на изпитваните. Оказа се, че за да изпълним нашите критерии за качество на обучение и изпитен процес, оптималният брой лица, които могат да бъдат наблюдавани и съответно контролирани от един квестор по време на изпит, е двама. Ако е достатъчно опитен, може да се стигне до трима – четирима максимум, но не повече. И така, преодолявайки последователно всички пречки, създадохме собствена система за онлайн квестор, при която по време на изпита квесторът следи едновременно лицето и екрана на изпитвания, използвайки монитора, видеокамерата и аудиото на компютъра, на който се осъществява изпитът. При опит за недопустими дейности или ползване на непозволени ресурси, се прави запис и квесторът има право да вземе решение за прекратяване или анулиране на изпита. Създадохме и виртуален изпитен център, в който всеки студент влиза в собствена виртуална изпитна стая, за да не бъде смущаван от други студенти по време на изпита”, изтъква още доц. Илиев.

Освен технологичното решение в Стопанската академия вече съществува такава организация на процеса, при която има няколко нива на проверка и контроли. Ролята им е да гарантират, че не се допускат изпитни измами и че има пълна обективност на оценката. Те са вградени така, че изпитваният да не ги забелязва по време на изпита, но действат безотказно.

„В два последователни уикенда – на 26 април и 2 – 3 май, успешно са проведени първите дистанционни изпити в Стопанската академия със студенти – магистри и бакалаври, в дистанционна форма на обучение.

„Над 200 студенти успешно положиха изпити по над 40 дисциплини. След изпита ги помолихме да попълнят анонимна онлайн анкета и над 80% от тях се отзоваха. За цялостната организация на дистанционни изпити отлична оценка ни дават 83% от анкетираните, а 15% ни поставят „много добра” оценка. Пълно одобрение за работата на квесторите дават 97%. Запитани „Ако се наложи да избирате начина на явяване за следващите си изпити, какво ще изберете?”, 71% от анкетираните студенти биха избрали отново да се явят на дистанционен изпит, а 13% се колебаят между дистанционен и присъствен.

Отговорите недвусмислено показват, че вървим в правилната посока. Разбира се, тук трябва да направим уточнението, че не за всички професионални направления дистанционното обучение и изпитване е подходящо, но за направленията „Икономика” и „Администрация и управление”, в които Стопанската академия е специализирана, дистанционното обучение и изпитване е мисия възможна”, убеден е доц. Драгомир Илиев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *