208 четения

Четирима преподаватели от ВТУ участваха онлайн в международна конференция по география

ЧЕТИРИМА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ КАТЕДРАТА ПО ГЕОГРАФИЯ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ УЧАСТВАХА В МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ GEOBALCANICA – 2020. Повече от 80 доклада в областта на географската наука са били представени във форума, който е трябвало да се проведе в Охрид, Северна Македония, но заради заплахата от COVID-19 учените са работили онлайн. Срещата е преминала под мотото „Свързаност на всички географи” и продължи три дни, в които академичното географско общество е споделяло съвременните научни изследвания и интереси, възгледи и научни проблеми, емпирични резултати и ефективни педагогически практики.

ВТУ е бил представен от ръководителя на Катедрата по география проф. д.н. Атанас Дерменджиев и от неговите колеги – проф. д-р Стела Дерменджиева, гл. ас. д-р Тамара Драганова и гл. ас. д-р Мартин Дойков. Участието на проф. Дерменджиев и гл. ас. Дойков е било в секция „Социално-икономическа география”, където те са представили своите научни изследвания за мястото на България в транспортната система на Европа, както и демографските процеси и регионалните различия у нас.

Останалите двама преподаватели са се включили в секция „Обучение и географско образование”. Проф. Дерменджиева и гл. ас. Тамара Драганова са презентирали своите съвместни изследвания и анализи в областта на методиката на обучението по география. Техните доклади са свързани с новите образователни реалности и поетапната реформа в българското училище. В следващите две учебни години ще влязат в сила новите учебни програми за профилираната подготовка по география, което води със себе си много въпроси, обучителни модели, нововъведения и съхранени образователни традиции на училищното географско образование.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *