Проверка по обезопасяване на басейна в Плачковци и неохраняемите водни площи

На 03.06.2020 г. комисия в състав: председател  – Михаил Йорданов Минчев – гл.специалист „ПБЗН” в Община Трявна и членове инсп.Донка Бойчева – Представител на РЗИ – Габрово, Тотка Христова Димитрова – Председател на ОбС на БЧК-Трявна, п.инсп.  Владимир Георгиев – РУ Полиция – Трявна и инсп. инж.Стоян Рачев Стоянов – РС „ПБЗН”- Трявна, обходи следните водни площи в общината – откритата градска къпалня (басейн) в Плачковци и възможни места за нерегламентирано къпане. При проверката на басейна в град Плачковци не бяха установени нарушения. Басейнът ще започне да функционира на 06.06.2020 г., с разрешение на Комисията за водноспасителна дейност.

Възможните места за нерегламентирано къпане са:

–  Водоем в близост до SOS „Детско селище” – Трявна;

–  Микроязовир „ Трявна“;

–  Водна площ „Яза“;

–  Водна площ „Черпи вир“;

–  Водна площ „Минкин бат“.

На посочените обекти има поставени табели, указващи забрана за къпане. Всички условия са спазени. Дежурните екипи на РУ на МВР – Трявна и специалистите по опазване на чистотата на териториите и контрол на общинските наредби към Община Трявна ще извършват по време на дежурство периодични проверки на бреговата ивица за направени нарушения и при констатиране на такива, ще бъдат налагани санкции на нарушителите.

Напомняме отново на обществеността за забранителния режим за ползване на водните площи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *