Правят два нови моста над Янтра, ремонтират северния и източния вход на Велико Търново и 13 км улици с инвестиция от 8 млн. лв.

Пандемията от коронавирус не засяга големия проект по българо-румънската програма, подготвят процедурата за изпълнители

 

ДВА НОВИ МОСТА НАД ЯНТРА В ЧЕРТИТЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КОИТО ЩЕ ПОЕМАТ ИЗЦЯЛО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАФИК, НОВ ИЗТОЧЕН ПЪТЕН ВЪЗЕЛ В РАЙОНА НА „СВ. ГОРА“ и ремонт на северния вход на града, включително и ул. „Опълченска“, както и 13 километра нови улици прави Община В. Търново с парите, които спечели по новия си инфраструктурен проект. От кметството са в напреднала фаза по подготовка на процедурите по Закона за обществените поръчки, с които ще се изберат изпълнители за строителството. Дейностите се очаква да започнат още тази година през втората половина и ще продължат и през следващите две години, като ще бъдат разделени на няколко отделни части, така както бе направено по ремонтите в старата част и тези за транспортния проект, показа наша проверка по актуалната тема, която обществеността следи.

Важният проект за реконструкция на инфраструктурата по Оперативна програма „Interreg V-A Румъния – България“ 2014 – 2020 не е засегнат от пандемията от коронавирус. Финансирането е осигурено преди кризата, подписани са и съответните договори. Инвестицията за 8 милиона лева ще обхване районите около Царевец и Света гора.

С проекта ще бъде обновена улична мрежа, която не е претърпявала основни ремонти от няколко десетилетия. Един от примерите е входът на Велико Търново откъм Русе и улица „Опълченска“ – те също са включени в проекта и ще имат изцяло нов вид. Същото се отнася за улиците около Великотърновския университет и студентските общежития, както и за целия път, обикалящ крепостта „Царевец”.

Проектът предвижда и строителството на два нови моста над р. Янтра – под кв. „Света гора“ и в кв. „Асенов“, като сегашният Бейски мост ще бъде освежен и използван само от пешеходци. Това ще позволи извеждане на трафика от района на църквите „Св. св. Петър и Павел“, „Св. Иван Рилски“ и „Св. Четиридесет мъченици“ и оформянето дори на пешеходна туристическа зона в района на тези старини, каквито идеи вече има.

Освен цялостно преасфалтиране дейностите включват изграждане на тротоари, оформяне на джобове за съдовете за смет, монтиране на улично осветление.

Улиците и пътната мрежа, които ще бъдат обновени по проекта, не са били обект на подобна по мащабите си реконструкция от няколко десетилетия. Инвестиционното намерение оптимизира и свързаността на пресечните точки на Паневропейски коридор N 9, като осигурява нови, директни маршрути между главните пътища E772 и E85.

Стилян НАЙДЕНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *