ОбразованиеОбщиниСвищов

Двойно се увеличават кандидатстващите с онлайн изпити в СА „Д. А. Ценов”

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проведе за втори път дистанционен кандидатстудентски изпит, при който от Учебен отдел отчитат двойно увеличение на участниците. Заради обявената епидемична обстановка в страната от април свищовското висше училище започна да провежда онлайн и конкурсните изпити за степен бакалавър. Кандидат-студентите се посрещат във Виртуалния изпитен център, а след това се разпределят в различни виртуални изпитни аудитории. Конкурсните препитвания се провеждат при спазване на всички изисквания и осъществяване на необходимия контрол, като за целта всеки квестор наблюдава най-много двама кандидат-студенти.

За „Кандидатстудентска кампания 2020” Стопанската академия организира ежемесечни изпитни сесии от януари до септември. Изпитите са в електронен формат и кандидат-студентите могат да избират между тестове по икономика, икономическа география на България или чужд език (английски, немски или руски език) с по 60 въпроса и математика с 30 въпроса. Изпитните варианти се съставят автоматично от системата за генериране на тестове при стартиране на изпита и са индивидуални за всеки кандидат-студент.

Участниците в дистанционния изпит, проведен в края на май, избраха да кандидатстват с тестове по икономика, география, математика и английски език. Средният успех, който постигнаха кандидат-студентите по четирите предмета, е 4,33, като на този изпит е получена и първата пълна шестица (отличен 6,00) за цялата кампания до момента.

През учебната 2020 – 2021 година свищовското висше училище ще посрещне 85-ия си випуск. Приемът на студенти в степен бакалавър е по 17 специалности на български език и три на английски език. Специалностите, по които обучението се провежда на български език, са финанси, застраховане и социално дело, макроикономика, счетоводство и контрол, стопански и финансов контрол, бизнес статистика и анализи, маркетинг, управление на проекти; бизнес информатика, международни икономически отношения, индустриален бизнес и предприемачество, аграрна икономика, икономика на търговията, икономика на туризма, стопанско управление, публична администрация, екомениджмънт. За избралите да се обучават на английски език специалностите са: финанси, банково дело и застраховане, международен бизнес, бизнес икономика. Обучението в ОКС „Бакалавър” се осъществява и в трите форми – редовна, задочна и дистанционна, като дистанционните студенти могат да избират дали да провеждат присъствените си изпити в Свищов, или в някой от изнесените центрове в София и Стара Загора.

Освен с оценка от кандидатстудентски изпит в СА „Д. А. Ценов”, желаещите да станат свищовски студенти могат да участват в класирането и чрез оценка от държавен зрелостен изпит, вписана в дипломата за средно образование или в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени след 2008 г.; с пренесена оценка от успешно положен в годината на кандидатстване изпит в друго висше училище с оценка от национални и международни олимпиади.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *