Общинска преброителна комисия към община Свищов проведе своето първо заседание

На 15 юни в Свищов се проведе първото заседание на Общинска преброителна комисия към община Свищов. Деветчленната комисията, с председател – секретарят на община Свищов Любомира Петрова и секретар Мая Блажева – главен експерт ОСИ – Велико Търново, ТСБ – Север, е назначена от председателя на НСИ Сергей Цветарски, а работата ѝ е да изпълни задълженията си, регламентирани в чл. 10, ал. 7 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. В състава на комисията влизат също представители на общинската администрация, кметове на кметства и представители на НСИ.

На проведеното в Свищов заседание присъства началникът на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“ към ТСБ – Север Борислав Борисов, който направи важни разяснения и заедно с членовете на комисията обсъдиха отделните етапи в процеса на преброяването, свързани с неговата подготовката и провеждане. На работната среща стана ясно, че процедурата по набиране на кандидати за преброители и контрольори ще стартира след 15 септември 2020 г., а дотогава ще бъдат извършени редица дейности, в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ и областната преброителна комисия.

Целта на преброяването на населението и жилищния фонд e да осигури информация за броя, структурата и състава на населението, както и за броя и вида на домакинствата и семействата в страната и за сградния и жилищния фонд. През 2021 година преброяването в Република България ще започне в 0.00 часа на 22 януари и ще приключи в 20.00 часа на 15 февруари.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.