Образование

ПГТ с поглед към новите тенденции в икономиката

Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ работи по проект BioComp. Проектът стартира през октомври 2019 г. и е насочен основно към професионалното образование и обучение (ПОО), с акцент върху допълнителното обучение за придобиване на компетенции за работа в биобазираната (кръгова) икономика. Партньорите са от Белгия, Чехия, Дания, Германия, Гърция, Холандия и Румъния.

Целта на проекта е да се разработи навигатор, който да играе ролята на онлайн инструмент за обучение на кадри с умения да работят в този все по-модернизиращ се и разширяващ се сектор. Навигаторът ще включва идентифициран списък с компетенции, посочени от представители на различни сектори, като необходими за работа в т. нар. кръгова икономика. Към списъка с компетенции ще бъдат разработени учебни материали, чрез които всеки работещ в сферата ще има възможност да състави и реализира собствен индивидуален план за обучение.

Този проект е в резултат на стремежа на гимназията да отчита промените в бизнес средата и насоките за развитие на секторите в икономиката и да отговаря изпреварващо на нуждите на бизнеса.

Този стремеж дава отражение и в определянето на план-приема. За следващата учебна година, освен по традиционните специалности, гимназията обявява прием и по нова специалност „Рекламна графика“.

Мотивите за обучение по тази специалност са процесите на дигитализацията на всички сектори и дейности в икономиката, включително рекламата и маркетинговите дейности. Уменията, които учениците ще придобият, са насочени към изграждането на уебсайтове, специализирани блогове и страници в социалните мрежи с професионален дизайн, както и към разработване и налагане на корпоративен брандинг.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

One thought on “ПГТ с поглед към новите тенденции в икономиката

  • Най- важното в Туризма е културното и професионално обслужване. В нашите курорти обслужването е под всякакво ниво. Тази професия трябва да се обича или по добре да се замени с друга професия.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *