Първолаци в близко училище само ако са с адрес поне три години в района му

Компютър разпределя кандидатите в старата столица, за да се избегнат вмешателства и за баланс в учебните заведения

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ВЪВЕЖДАТ НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ В МЕСТНИТЕ УЧИЛИЩА. Идеята е да се пресекат досегашните опити за формални и неформални намеси в класиранията, както и опитите да се заобикалят правилата заради свои хора, както и да се осигури баланс в приема на всички налични школа.

Класирането ще става абсолютно безпристрастно и ще се прави от компютър, за да се избегне всяко съмнение за манипулации. Въвежда се и специална точкова система във Велико Търново, на база на която ще се правят и самите приеми. Местната администрация ще изготвя списък на децата с включен постоянен адрес и в срок до 31 януари на съответната година ще го предоставя на училищните директори. За всяко училище ще се прави индивидуален списък с водещ критерий близостта на учебното заведение до адреса на детето.

РОДИТЕЛИТЕ ИЛИ НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕЦАТА ИМАТ ПРАВО ДА ПОСОЧАТ ДО 9 ЖЕЛАНИ УЧИЛИЩА В ЗАЯВЛЕНИЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПОДАВА ОНЛАЙН, а всяко дете може да бъде класирано (по точкова система) само в едно училище, като се взема по-благоприятният адрес – постоянен или настоящ. Близнаците участват в класирането с един входящ номер и едно заявление.

Новите правила предвиждат най-много точки – 600, да имат малчуганите с адрес, който не е променян и е в района на училището поне три години.

Втората група с 400 точки са деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от една година, но адресът е променен в периода от последните една до три години.

Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но той е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. Тук точките са 200. Десет са точките за четвърта група, а именно деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището, за което кандидатстват.

Има и допълнителни критерии. 20 точки получават деца, които имат над 50% процента трайни увреждания, дете с един или двама починали родители. 15 точки получават кандидат-първокласниците, в чието семейство има други деца над 12-годишна възраст, обучаващи се в същото училище. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище, получават също 15 точки, а по 10 – дете от семейство с повече от две деца. Също по 10 точки получават деца със специални образователни потребности, деца от социални заведения и деца, чиито братя и сестри са отпаднали от училище. При кандидати с равен брой точки, надвишаващи броя на свободните места в училището, класирането се извършва на случаен принцип. Ако кандидат-първокласникът не е класиран на първо участие, той участва със същия входящ номер в следващи класирания.

Стилян НАЙДЕНОВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.