Община В. Търново ще кандидатства с проект за закупуване на дигитални устройства за сирачета

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ПРЕД ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ по „Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас“. Целта на програмата е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата, лишени от родителска грижа, и да се подпомогне тяхната самостоятелност. По този начин те по-лесно биха усвоили учебния материал, впоследствие да завършат успешно учебната година и след време да получат по-добри шансове за реализация на трудовия пазар.

По програмата са допустими разходи за закупуване на дигитални устройства, чрез които малчуганите и младежите да могат да се справят по-лесно с учебните задания, включително и за дистанционно обучение, каквото се наложи заради пандемията от коронавирус.

При сформирането на бюджета за един ученик сумата не бива да надхвърля 500 лв.

Местното проектно предложение обхваща школници от четири центъра за настаняване от семеен тип. От тях 40 деца и младежи ще бъдат записани през следващата учебна година и чрез справка с управителите на социалните институции, в които живеят, са направени разчети за необходимостта от пет настолни компютъра, 16 лаптопа, девет таблета и четири принтера. Общата стойност на заявените дигитални устройва възлиза на 19 000 лв.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.