Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Икономиката ни се съвзема

Започналите работа вече са над два пъти повече

 

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ БРОЯТ НА ЗАПОЧНАЛИТЕ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ ХОРА РЯЗКО НАРАСНА, информираха от Дирекция „Бюро по труда“ във Велико Търново. Постъпилите на работа са 483-ма, което е с 260 повече от предходния месец април. Работа на субсидирани работни места са започнали осем души от рисковите групи – петима по програми и мерки за обучение и заетост и трима по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Наблюдава се тенденция част от освободените през март да бъдат наемани при предходния си работодател, но не са малко и тези, които са започнали нова работа.

Общият брой на безработните в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, през месец май е 3586, като спрямо април те са с 10 по-малко.

РАВНИЩЕТО НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА ЗА РЕГИОНА НА ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Е 7,5% ПРИ 9,0% ЗА СТРАНАТА. Сравнението на месечна база показва, че нивата за Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, са без изменение, а на годишна база увеличението е с 2,4 процентни пункта.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново с 6,5%, община Елена с 14,4% и община Златарица с 21,6%.

Входящият поток новорегистрирани безработни през месец май е 481 души, като 213 от тях са заявили при регистрацията си в Бюрото по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19. Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че освободените от работа лица са от преработващата промишленост – 18,7%, търговията – 16,2%, операции с недвижими имоти – 10,8%, хуманно здравеопазване и социална работа – 9,4%, хотелиерство и ресторантьорство – 4,7%. Регистрираните през май завърнали се след работа в чужбина са 10 души при 23-ма през април.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 450, като 90,2% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (42,4%), хотелиерство и ресторантьорство (15,1%), строителство (12,0%), административни и спомагателни дейности (11,1%), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (8,2%), селско, горско и рибно стопанство (6,4%).

Най-търсените професии през този месец са персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в селско, горско и рибно стопанство; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; персонал, осигуряващ защита и сигурност, и др.

Стилян НАЙДЕНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *