Учениците от СУ „Ем. Станев“ с предимство за прием във ВТУ

В университета обсъждаха клаузите по договора за асоциирани училища на вуза

 

ДВАМАТА ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРИ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ДОЦ. ДИМИТЪР СИМЕОНОВ И ПРОФ. МИЛКО ПАЛАНГУРСКИ, както и директорите на СУ „Емилиян Станев“ във Велико Търново Кина Котларска и на Профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ в Ловеч Радослав Хитов обсъдиха вчера и последните детайли по съвместното споразумение, по което започват да работят от следващата учебна година. Договорът ще направи двете гимназии асоциирани училища на ВТУ. На срещата присъстваха и деканът на Филологическия факултет проф. Ценка Иванова и зам.-директорът на СУ „Емилиян Станев“ Антоанета Палангурска.

„До момента няма друг университет, който да е внесъл в Министерството на образованието подобен договор, което ни прави иноватори. Нашето споразумение ще бъде на бюрото на министър Вълчев до дни и когато и той го подпише, ще започнем официално да работим по общите ни учебни програми“, коментира проф. Милко Палангурски.

Договорът ще даде известно предимство на възпитаниците на двете гимназии, които изберат да станат студенти във ВТУ по определени специалности. Вузът ще им признава кредити по предмети, които те вече са изучили в гимназиалното си образование, разбира се, ако предметите са работени по учебни програми, зададени от висшето училище.

„Възможността да работим заедно с двете гимназии е заложена в последните промени в Закона за висшето образование, както и в Закона за предучилищното и училищното образование. Акцентът е върху профилираната подготовка на учениците от 11 и 12 клас, които от следващата учебна година ще учат по нови учебни програми. Избрали сме тези две училища, защото техните профили покриват голяма част от професионалните направления, по които ние имаме обучение“, обяснява зам.-ректорът по учебната дейност доц. Димитър Симеонов. И уточнява, че промените в закона дават възможност на университета да се развива в три посоки. Едната е международното сътрудничество, където вузът направи вече първите крачки за създаването на консорциум от висши училища. Вторият вектор е хоризонтален и той позволява на ВТУ да работи със съседни университети. И третата посока е работата с асоциирани училища.

Идеята на споразумението е университетските преподаватели и учителите да работят заедно по съставянето на новите учебни планове. „Профилиращите предмети са или три, или четири, като два от тях ни ги спуска Министерството на образованието. Останалите избира училището. Освен това всеки профилиращ предмет има задължителни и избираеми модули. И тук задължителните ни ги задава МОН, защото по тях учениците ще държат след това зрелостни изпити. Избираемите ги решаваме ние според спецификата на училището“, коментира и директорът на СУ „Емилиян Станев“ Кина Котларска.

И уточнява, че гимназията предлага обучение по три профила – музика, изобразително изкуство и софтуерни и хардуерни науки и по професията графичен дизайн. Тези профили са идентични със специалностите на Факултета по изобразителни изкуства, Факултета по математика и информатика и Педагогическия факултет на ВТУ. Езиците, историята, българският език и информационните технологии са профилите, по които работи ловешката Езикова гимназия, която ще работи особено тясно в сътрудничество с Филологическия и Историческия факултет.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА

Сн. авторката

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *