274 четения

Забранява се достъпа до стадионите в Горна Оряховица и Долна Оряховица във връзка с предписание на РЗИ

З А П О В Е Д
№ 2259
гр. Горна Оряховица, 06.07.2020г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Предписание на РЗИ Велико Търново
НАРЕЖДАМ:
Забранява се достъпа до стадионa, находящ се в град Горна Оряховица, и прилежащата към него козирка, както и до спалните помещения, находящи се в близост до хижа „Божур“, считано до 17.07.2020г., с изключение на оторизираните лица.
Служителите от СОРС да осъществяват контрол на входа на стадиона и на сградите.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината.
Препис от заповедта да се връчи на служителите от СОРС, на началника на Районно управление – Горна Оряховица, директора на ОП „МДСИП“ и на РЗИ Велико Търново.

Контрол по изпълнение на заповедта да осъществява Петя Богданова – Директор на ОП „МДСИП“

ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица

З А П О В Е Д
№ 2260
гр. Горна Оряховица, 06.07.2020г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Предписание на РЗИ Велико Търново
НАРЕЖДАМ:
Забранява се достъпа до стадионa, находящ се в град Долна Оряховица, считано до 17.07.2020г. с изключение на оторизираните лица.
Служителите от СОРС да осъществяват контрол на входа на стадиона.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината.
Препис от заповедта да се връчи на Йордан Байчев – кмет на кметство Долна Оряховица, служителите от СОРС, на началника на Районно управление – Горна Оряховица, директора на ОП „МДСИП“ и на РЗИ Велико Търново.

Контрол по изпълнение на заповедта да осъществява Йордан Байчев – кмет на кметство Долна Оряховица.

ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *