76 четения

С грантова схема подпомагат средните предприятия

До 24 август т. г. средноголеми фирми и предприятия могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за справяне с финансовите затруднения, предизвикани от коронавируса. Средствата са по отворената за кандидатстване процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. За средни фирми се считат тези, които имат персонал между 50 и 250 души – служители и работници.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 млн. лева, от които 170 млн. лева са от Европейския фонд за регионално развитие и 30 млн. е националното съфинансиране. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният – 150 000 лева, като интензитетът на помощта е 100%. Средствата, които ще се предоставят по процедурата, могат да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, разходи за външни услуги (вкл. режийни) и разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *