145 четения

Над 100 въпроса на онлайн дебат за прекрояване на съдебната карта

Умува се върху три модела реформа на районните съдилища, засега закриване няма да има

 

Над 100 въпроса бяха обсъдени в третото публично обсъждане със заинтересованите страни на разработените модели за реформа на съдебната карта на ниво районен съд за апелативен район Велико Търново. То се проведе на 13 юли посредством видеоконференция с участието на Красимир Шекерджиев – член на ВСС и координатор по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“, Теодорина Димитрова-Николова – председател на Окръжен съд – Велико Търново, и член на работна група, Силвия Цанова – ръководител на проекта от страна на изпълнителя „Глобъл Адвайзърс“, и Бойка Бойнузова от работния екип. За това информира Висшият съдебен съвет в своя информация.

В дискусията се включиха 60 участници от района на Апелативен съд – Велико Търново, като активно изразиха становища Янко Янев – председател на Апелативен съд – Велико Търново, Младен Димитров – председател на Районен съд – Велико Търново, Пейо Приходков – председател на Районен съд – Елена. Въпроси поставиха представители на Районен съд – Левски, Районен съд – Павликени, и Районен съд – Червен бряг, нотариуси, адвокати и други.

Представителите на проектния екип презентираха разработените три модела за реформа на районните съдилища и техните силни и слаби страни, като посочиха теоретични примери за приложението им в различни съдебни райони. „Целта на обсъжданията е да се запознаят заинтересованите страни с предлаганите модели и да изразят мнения, за да бъдат усъвършенствани възможните варианти или да бъде модифициран нов“, посочи Силвия Ценова.

„Няма взето решение за промяна на съдебната карта. Преди приемането на предложение за оптимизация на районните съдилища от екипа по проекта ще бъдат отчетени всички постъпили становища от страната“, заяви Красимир Шекерджиев – член на ВСС и координатор по проекта. „Ще огледаме районните съдилища в съдебните райони и ще преценим трябва ли да има реорганизация. Ще се опитаме да постигнем изравняване на натовареността и специализация, която ще повиши качеството на правораздаването. Няма да правим реформа заради самата нея. Има съдебни райони, в които нищо не трябва да се променя, защото съдилищата са отдалечени и имат равномерна натовареност“, поясни той и уточни, че съобразно спецификата на всеки съдебен район може да бъдат прилагани различни модели.

В тази насока бе и изразеното от председателя на Апелативния съд Янко Янев становище, че следва да бъдат отчитани спецификите на всеки орган на съдебната власт като натовареност, специализация, социално-икономически признак, демографски признак, дори исторически.

„При този подход ще бъдат отчетени конкретно, а не само насложени предимствата и недостатъците на всеки един от моделите, но ще бъде приложен моделът, който най-добре се съотнася към съответния съд. Това неминуемо следва да доведе до законодателни изменения в Закона за съдебната власт – например при прилагане на модел 3 – за уреждане на трудовите отношения на съдебните служители. Полезното на това законодателно изменение ще бъде и това, че тази уредба като обща такава би могла да бъде приложена и извън районните съдилища за постигане на една от целите – равномерна натовареност“, коментира той.

„Достъпът до правосъдие на гражданите е линията, която не може да бъде премината. Ако той ще се затрудни, не може да се прави реорганизация“, заяви Красимир Шекерджиев. Той призова магистратите да направят предложения по каква система да се изработи норма на натовареност на съдиите, която да се ползва при оптимизирането на съдебната карта.

Преди броени дни по предложение на главния прокурор Иван Гешев бе взето решение от ВСС за закриване на районните прокуратури в Г.Оряховица, Павликени и Свищов. Те стават поделения на Районна прокуратура Велико Търново от началото на новата година. Районна прокуратура в Елена бе трансформирана още в началото на тази година. Щатният състав на прокурорите няма да бъде намален, целта е всички да имат еднаква натовареност при гледане на дела. Такава е и целта на реформата в съдилищата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!