Съобщение за планов ремонт от „Топлофикация ВТ” АД

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изпълнение на ремонтната програма на топлопреносната мрежа и съоръженията за производство на топлинна и електрическа енергия на „Топлофикация ВТ” АД за 2020 г., с основна цел подобряване качеството на топлоснабдяване за отопление и битова гореща вода за отоплителен сезон 2020-2021, както и съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ и съгласно чл. 44, ал. 2 от Общи условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация-ВТ” АД на потребители в град Велико Търново от 01 Август 2020 год. до 01 Септември 2020 год. ще преустанови подаването на топлинна енергия за битова гореща вода поради извършване на планови ревизии и планови ремонти на основни съоръжения по преноса на топлинна енергия, към всички клиенти на територията на гр. Велико Търново.

За периода на плановите ремонтни дейности по топлопреносната мрежа ще бъде извършена подмяна на магистрални топлопроводи.

При възможност подаването на топлинна енергия за топла вода ще бъде възстановено по – рано.

„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички засегнати клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *