Велико Търново с 6% безработица, община Елена с 12,3%, Златарица – с 20%

Икономиката ни се съвзема постепенно, хотелиерството и преработващата промишленост отварят най-много нови работни места

 

ЗА ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ БРОЯТ НА ЗАПОЧНАЛИТЕ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ СЕ УВЕЛИЧАВА ДРАСТИЧНО, СОЧИ АНАЛИЗ НА ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. За периода на работа са постъпили почти 600 души, което е с близо 200 повече от предходния. Най-много работни места отварят в секторите хотелиерство и ресторантьорство – 25,8% от всички започнали работа, следвани от преработващата промишленост – 16,1%, търговията, ремонта на автомобили – 12,2%, култура, спорт и развлечения – 6,7%, строителство – 6,0%, селско, горско и рибно стопанство – 3,4%, и др. По експертна оценка 40% от започналите работа безработни лица през месец юни са се завърнали на старите си работни места отпреди началото на пандемията.

Общият брой на безработните в дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, за текущия месец са 3271, като спрямо май те са с 315 по-малко, а спрямо април – с 325 по-малко.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, е 6,8% при 7,6% за областта и 8,3% за страната. Сравнението на месечна база показва, че равнището на безработица за Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, е с 0,7 процентни пункта по-ниско от предходния месец.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 6,0%, община Елена 12,3% и община Златарица – 20,8%.

НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОФЕСИИ КЪМ МОМЕНТА СА БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ, ГОТВАЧИ, КАМЕРИЕРИ; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; персонал, осигуряващ защита и сигурност, и др. През юни бяха възстановени и присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд. В стартиралите през месеца обучения в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, са включени в обучения за ключови компетентности и професионална квалификация общо 163 безработни лица по проектите на социални партньори, предвидени в НПДЗ 2020 г. В клоновете на ДП БГЦПО от ДБТ са се включили 18 лица в обучения за придобиване на професионална квалификация. В изпълнение на мерките за възстановяване на трудовия пазар и смекчаване на последиците от кризата с COVID-19 до края на месец юни в Дирекция „Бюро по труда” Велико Търново 120 работодатели от засегнатите сектори се възползваха от мярката 60/40, въведена с ПМС N 55 от 30.03.2020 г. Така бизнесът съхрани повече от 1005 работни места, отчитат експертите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *