Обявление на община Полски Тръмбеш

Общински съвет – Полски Тръмбеш открива процедура за определяне на 4 броя съдебни заседатели за Районен съд –Велико Търново.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията по чл.67 от ЗСВ, да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

– да са на възраст от 21 до 68 години;

– да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на Съдебния район на Районен съд – Велико Търново;

– да имат завършено най-малко средно образование;

– да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– да не страдат от психически заболявания;

– да не са съдебни заседатели в друг съд;

– да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд-Велико Търново;

– да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

-да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд –Велико Търново;

-да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд –Велико Търново.

Кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Велико Търново следва в срок до 01.09.2020г. /включително/ да подадат в деловодството на Общински съвет – Полски Тръмбеш всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа, в запечатан плик с надпис : „За участие в процедура за определяна на съдебни заседатели за Районен съд – Велико Търново“ следните документи:

– подробна автобиография, подписана от кандидата;

– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща за препоръки;

– мотивационно писмо;

– писмено съгласие;

– декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16. юли 1973г.

– декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗВС – че не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд-Велико Търново.

Образци на документите, които трябва да подадат кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Велико Търново:

– Заявление за кандидатстване – Приложение №1;

– Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ – Приложение №2;

-Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ–Приложение 3;

– Писмено съгласие – Приложение №4;

– Данни за лицата по чл.68, ал.3,т.5 от ЗСВ – Приложение 5.

Образците на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Полски Тръмбеш – www.trambesh.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *