Свищов е сред общините, ограничили депонирането на биоразградими отпадъци

За първи път Изпълнителната агенция по околна среда представи информация за общините, които са изпълнили или неизпълнили целите по чл. 31 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците „за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци”.

Съгласно чл. 31 ал. 1 т. 1 от ЗУО в срок до 1 януари 2020 г. трябва да постигнат цел за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници (битови отпадъци) – най-малко 50 на сто от общото им тегло.

За календарната 2018 година Община Свищов е постигнала 62% степен на рециклиране, вследствие на което и сред общините, изпълнили целта си по чл. 31 ал. 1 т. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Според втората цел, посочена в чл. 31 ал. 1 т. 2 от ЗУО, най-късно до 31 декември 2020 г. общините трябва да постигнат ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35% на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.

За календарната 2018 година Община Свищов е постигнала и втората си цел с 86% степен на рециклиране, с което се нарежда сред общините, успели да изпълнят и двете си цели.

Изпълнението на целите по чл. 31 ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗУО ще освободи Община Свищов от пълно плащане на отчисленията през съответната година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *