Реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ „Ангел Каралийчев“ и ДГ „Сава Цонев“, гр. Стражица

На 05.08.2020 г. се откри строителната площадка на обект: „Реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ „Ангел Каралийчев“ и ДГ „Сава Цонев“, гр. Стражица”, във връзка с реализацията на проект № BG06RDNP001-7.007-0016. За изпълнението на проекта Община Стражица е сключила договор за финансиране с Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.


При изпълнението на проекта са предвижда да бъде извършен частичен ремонт на съществуващите дeтски площадки и подмяна на всички детски съоръжения за игра в дворовете на Детска градина „Ангел Каралийчев и Детска градина „Сава Цонев”, гр. Стражица.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *