Приключи ремонтът на читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ в Свищов

Община Свищов успешно реализира проект в размер на 50 хиляди лева за ремонт на отоплителната инсталация на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“. Средствата бяха осигурени от Националния доверителен екофонд по програма „Микропроекти за климата“, а усвоените средства бяха последните целеви средства, които НДЕФ предостави по програмата.

След направената днес проверка бе установено, че проектът е изпълнен качествено и в срок, а Община Свищов е изпълнила изцяло изискванията. В разговор с проверяващите експерти кметът на Свищов изрази благодарността си към Управителния съвет на фонда за възможността да се реши изключително сериозен и дългогодишен проблем в една от най-значимите културни институции на Свищов.

По проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ беше подменена съществуващата отоплителна система, като старият нафтов котел бе заменен с модерен пелетен. Част от дейностите включиха подмяна на тръбната мрежа и доставка на нови отоплителни тела (конвектори). Очакваните резултати с прилагането на енергоспестяващите мерки са да се окаже положително въздействие както върху ефективността и разходите за отопление, така и върху опазването на околната среда чрез намаляване на вредните емисии.

С реализирането на проекта ръководството на Община Свищов следва своята политика, насочена към модернизиране на културната инфраструктура и подобряване на материалната база на читалищата в цялата община.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *