ЛясковецОбщество

В община Лясковец продължава да се предоставя услугата „Асистент” в изпълнение на Закона за лична помощ

В Община Лясковец 55 правоимащи лица са се възползвали от Закона за личната помощ за периода от 15 август 2019 г. до 15 август 2020 година. Общината като доставчик на социални услуги и в изпълнение на Закона за личната помощ е сключила 55 трудови договора с 55 лични асистенти. Наетите лица са, както от административния център, така и от съставните села на общината – Драгижево, Мерданя, Козаревец, Добри дял и Джулюница. Асистенти на лицата в неравностойно положение могат да бъдат техни близки и/или други лица без родствена връзка, посочени от ползвателя. 44 от наетите лични асистенти са от семейния кръг на потребителя и имат родствена връзка, шест от наетите лични асистенти са на родители, грижещи се за децата си с увреждания, а пет от наетите асистенти са лица без родствена връзка с ползвателя. Обслужването на всяко лице в неравностойно положение е различно и е съобразено с определения месечен брой часове в издаденото направление от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица. Индивидуалната оценка на потребности от лична помощ се издава също от Дирекцията по настоящ адрес.

Лични асистенти могат да бъдат безработни лица, пенсионери, работещи или самонаети лица, стига да не са поставени под запрещение и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. Няма подоходен критерий за назначаването на асистенти. За подаване на документи за включване по Закона за личната помощ право имат следните лица с увреждания: лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане; деца без право на чужда помощ с определена 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане.

Документи за включване в Механизма за лична помощ продължават да се приемат в Информационния център на община Лясковец, с адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1 или в Общински комплекс за социални услуги гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2, ет.1.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *