Избраха ректора на свищовската академия в УС на Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството

РЕКТОРЪТ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ” ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА БОЖИНОВА СТАНА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП). Националната неправителствена и нетърговска организация, учредена през 1997 г., е водеща организация в областта на управленското обучение и развитие в България. Нейни учредители са водещи организации в сферата на обучението по икономика и мениджмънт, сред които е и академията. БАРМП обединява най-добрите български обучаващи институции, промоцира и гарантира качеството на преподавателите и учебните програми и работи като национална платформа за професионално управленско развитие в България.

Според устава на сдружението УС се състои от трима души. На проведеното на 24.08.2020 г. Общо събрание, в което участва и проф. Божинова, за председател на УС бе избран проф. д-р Митко Димитров от Института за икономически изследвания при БАН. Освен избор на органите на управление членовете на Общото събрание приеха и насоки за работата на сдружението през 2020 – 2021 г.

Асоциацията осигурява качеството на обучението на мениджъри и успешния трансфер на управленско „ноу-хау” към българската бизнес среда. Сдружението установява национални критерии за управленско развитие по европейски стандарти. Освен това Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството предлага разнообразни открити курсове и програми за вътрешнофирмено обучение, разработени в тясно сътрудничество с експерти от редица европейски страни, като Дания, Холандия, Германия, Обединеното кралство.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е член на БАРМП още от създаването на сдружението наред с УНСС – София, Икономически университет – Варна, ИИИ при БАН, Института за следдипломна квалификация при УНСС и други.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *