Започва преброяването на земеделските стопанства в страната

От началото на септември 2020 г. започва преброяването на земеделските стопанства в страната. Анкетирането ще продължи до 18 декември и ще е на два етапа. Първият обхваща периода до 18 септември и ще се извършва онлайн чрез предоставяне на данни от земеделските стопани с помощта на уеббазирано приложение и попълване на специален електронен въпросник.

Вторият продължава от 19 септември до 18 декември 2020 г. През него данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството. То ще се извършва чрез попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство. Ще бъдат анкетирани всички стопанства, които до 18 септември не са попълнили онлайн анкетната си карта. Анкетьорите ще имат възможност да се свържат предварително по телефона и да си уговорят среща в удобно за стопанина време. Те ще могат да оставят известие за посещение, ако срещата не се е провела, за насрочване на ново посещение.

Целта на преброяването е да се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства. Фермерите ще трябва да посочат вида и площта на земеделските култури, броя на отглежданите селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството. Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки относно структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне на развитието на Общата селскостопанската политика. То ще спомогне да се определят насоките за развитие на българското земеделие. Информацията ще даде възможност за адекватно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на националните политики и политиките на ЕС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *