Кметът Георги Чакъров за пръв път е съавтор в книга

Излезе от печат уникалната „Полски Тръмбеш, Полскотръмбешкият край и българската история”

ЗА ПРЪВ ПЪТ КМЕТЪТ ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ Е СЪАВТОР В КНИГА ЗАЕДНО С ДОЦ. Д-Р ХРИСТО ХАРИТОНОВ. Книгата „Полски Тръмбеш, Полскотръмбешкият край и българската история” вече е излязла от печат и може да се види в музея. Идеята на книгата е да се възроди действителната представа за Полскотръмбешкия край и за неговите хора през призмата на историческата характеристика и оценка. Тази характеристика и тази оценка са създадени от времето, носят неговата устойчивост, но вече на фона на българската история. Не е необходима авторска намеса за тяхното изграждане, защото, колкото и старание да се вложи, все някъде субективизмът ще се прояви. Ключът да се разбере всичко останало през цялото цивилизационно време на тукашния край е в индивидуалното читателско възприемане на най-важните процеси, явления, събития и факти, съпоставени с адекватните аксиоми на българската история.

Целият текстови обем и всичко в него е изчистено до пълен лаконизъм. Всяка текстова маркировка извиква съответстващата информация, обяснение, тълкуване, съпоставимост, измерение въобще, каквато всъщност форма на изложение е избрана. Специфичното и строго индивидуалното в нея е, че е първата книга у нас, която разглежда историята на един регион, макар и малък по териториален обхват и население, в съпоставителна позиция с историята и културата на българските земи и на България в нейната цялост. Задълбоченото четене ще разкрие навярно някои спорни датировки, както в историята на България, така и в историята на Полскотръмбешкия край. Тази енциклопедична разработка има своята специфична характеристика, защото е с конкретен адресат. Където е било необходимо да се посочват примери, то те са взимани от местната история. Така цялото съчинение добива строго индивидуален характер и е с местен нюанс. Най-общо казано, налице е книга за Полскотръмбешкия край, а не въобще книга, събрала разни летописни приписки, бележки и прочее сведения и данни. На практика налице е първата книга в България, която представя историята на един общински регион на фона на българската история от най-ранни времена до първите 20 години на XXI век. В помощната структура на книгата преднамерено не е разработен списък на съкращенията, тъй като те са известни и широко прилагани. По-рядко използвана е абревиатурата АКБ – Археологическа карта на България.

Авторите признават, че са имали колебание около илюстративната част. Надделяло е убеждението, че илюстрациите сами по себе си са носители на нова и допълнителна информация. А синхронизирана с текста, тя прави от книгата едно цяло и завършено при това произведение. За книга е използван и новосъздаденият Общински архив. С неговия ресурс се решиха и някои частни задачи на настоящото проучване. Написаното в книгата фиксира крайната дата 2020 г. Повествованието обаче не може да свърши дотук. Затова надеждата е идващите поколения да продължат летописа. Защото, колкото по-добре познаваме историята си, толкова по-силно ще е самочувствието ни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *