453 четения

Социалните проекти и програми по време на извънредно положение

Една от основните дейности на Община Полски Тръмбеш е осигуряването на подходящи социални и здравни услуги за населението, както и неговата защита в ситуация на кризи. Непосредствено след обявяване на извънредното положение на 13.03.2020 година в община Полски Тръмбеш съвместно с кметствата бяха изготвени списъци на хората в риск – самотно живеещите и лицата с увреждания. Целта на общинската администрация беше да не се допусне да има хора, които да останат без храна, лекарства или необходимите социални услуги. Обявени са телефони за сигнали и връзка със служители на общинската администрация и кметствата от общината.

В условията на извънредно положение продължи предоставянето на социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш”, по който 50 лица получават социални и здравни услуги, чийто срок е до края на годината. С изпълнението на договора се цели подобряването на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора. Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболявания от вируса COVID 19, се наложи мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и подпомагане на достъпа до здравни и социално-здравни услуги на уязвими лица. Хората, които получават услуги по двата компонента – 2 и 3, са над 130.

В усложнената пандемична обстановка Общината продължи да работи и по Закона за личната помощ. По време на извънредното положение услугите по Закона за лична помощ, които се предоставят от 1.09.2019 г., не са преустановявани. Към края на юни 2020 г. броят на лицата с лични асистенти в общината е 99. Това са лица с увреждания, които имат ТЕЛК и определена трайно намалена работоспособност – с над 90%, с право на чужда помощ.

Общината продължи да предоставя услуги от Домашния социален патронаж за над 350 души. В усложнената пандемична обстановка Общината разработи проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Полски Тръмбеш” и получи финансиране по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ чрез Агенция за социално подпомагане. В обхвата на проекта са подпомогнати 100 лица за периода от 4.05.2020 г. до 24.07.2020 г.

От май 2020 г. в община Полски Тръмбеш се изпълнява Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”. Назначени са 7 лица на длъжност „Домашен помощник”. Те предоставят услуги в домашна среда на 25 лица.

На 1 март 2020 година в общината започна изпълнение на проект „Социални иновации за активно социално включване в община Полски Тръмбеш“ по договор с Министерството на труда и социалната политика и МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш”. С реализирането му се подобрява достъпът на хора с увреждания и лица над 65годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване до социални и здравни услуги. За проекта е разкрит Център за социални дейности, в който са назначени сътрудник социални дейности, организатор на дейностите и медицински специалист. Назначени са и 7 домашни санитари, които предоставят услуги за 12 месеца на 28 лица.

По време на извънредното положение беше силно затруднена работата на Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в град Полски Тръмбеш. Премина се на напълно нов начин на работа, като специалистите предоставяха дистанционни услуги за възрастни хора, за деца и семейства по телефон, скайп, вайбър или електронна поща. Социалните центрове вече работят нормално и в тях се провеждат индивидуални консултации. Създадени са необходимите условия и се спазват всички мерки за сигурност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!